Wat is het verschil tussen verzoekingen en verleidingen?

What is the difference between trials and temptations?

Wat is het verschil tussen twee voetballen? Nou, niets belangrijks, een voetbal is een voetbal. Dat is een goed antwoord. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken, bijvoorbeeld hoe de bal wordt gebruikt. Als het ene wordt gebruikt door kinderen om mee te spelen en het andere met het doel om een raam aan diggelen te schieten, is het ene een speelgoedje en het andere een wapen. Hetzelfde geldt voor verzoekingen en verleidingen.

Moeilijke situatie

Wat wij verzoekingen en verleidingen noemen heeft in het Grieks eenzelfde woord in het Nieuwe Testament. Het is een moeilijke situatie. Wat het doel is van die moeilijke situatie en hoe wij erop reageren, dat bepaalt of we dat Griekse woord vertalen als een verzoeking of als een verleiding.

Groeien in of vernietigen van ons geloof

Wanneer God ons in een moeilijke situatie brengt, is dat met het doel dat ons geloof zal groeien. Dit noemen we een verzoeking. Als de duivel ons in een moeilijke situatie brengt, is dat met het doel dat ons geloof vernietigd wordt. Dit noemen we een verleiding. En als we willen gaan zondigen vanwege onze situatie, wordt die situatie een verleiding. Het is het doel van de duivel en onze eigen neiging tot zonde dat bepaalde situaties veranderen in verleidingen. Laten we eens kijken hoe dat gaat in de Bijbel.

  • In Jabobus 1:2 lezen we “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt”. Verzoeking is dus iets goeds. Waarom? Omdat het ons geloof beproeft en volharding geeft die tot volmaaktheid en oprechtheid leidt (Jakobus 1:4). Deze vorm van verzoeking is een zegen die ons voorbereidt op het eeuwige leven (Jakobus 1:12).
  • Maar in hetzelfde hoofdstuk lezen we dat we op een verkeerde manier kunnen reageren op onze situatie. Dan vertalen we beter met “verleiding”. Hiervoor moeten we nooit God beschuldigen. Het is ons eigen verlangen dat tot zonde leidt, en zonde leidt tot de dood (Jakobus 1:14-15).

Geen reden tot wanhoop

Maar er is geen reden tot wanhoop. Want Paulus schrijft: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan” (1 Korinthe 10:13). Eigenlijk zegt hij: verzocht worden is gewoon deel van je mens-zijn. Er zullen altijd verzoekingen zijn. Maar als je Christen bent, geeft God je alles wat je nodig hebt om te ontkomen in de verzoeking. Je wordt geleid door de Heilige Geest.

Ben je nog steeds bang dat je in zonde zult vallen door de verleiding? Dat is goed. Teveel zelfverzekerdheid is een waarschuwend teken dat je zult vallen. De Bijbel geeft ons één heldere methode om ons te helpen niet in verleiding te vallen: gebed. “Waakt allen en bid dat u niet in verzoeking komt” (Markus 14:38). Dus moet je in elke verleiding op God vertrouwen, dat Hij je geloof erdoor opbouwt. Bid in elke verzoeking dat je trouw aan God zult blijven en niet in zonde zult vallen.

Deel artikel