Bijbelwoord.nl
rechtvaardig heilig

Wat is het verschil tussen ‘rechtvaardig zijn’ en ‘heilig zijn’?

Het korte antwoord is: we zijn rechtvaardig omdat God de goedheid van Jezus ziet, in plaats van onze zonden wanneer we geloof hebben in Jezus. We worden heilig als we God meer en meer gehoorzamen in ons leven.

Aanvaardbaar voor God

‘Rechtvaardig zijn’ is aanvaardbaar zijn voor God. Noach is de eerste persoon in de Bijbel die rechtvaardig genoemd wordt: ” Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God” (Genesis 6 vers 9). Hier zien we de twee aspecten van ‘rechtvaardig zijn’: het goede doen (onberispelijk zijn) en een relatie met God hebben (met God wandelen).

Gods wet

In het Oude Testament is ‘rechtvaardig zijn’ vaak verbonden met de wet van God. In Psalm 1 zegt de beschrijving van de rechtvaardige: “zijn vreugde is in de wet van de HEERE”. De wet gaat over wat je zou moeten doen. Maar dat doen is een genot, omdat het de wet van de Heere is. Dus nogmaals, het juiste doen en de juiste relatie hebben, gaan hand in hand.

Geloof

Uiteindelijk is ‘rechtvaardig zijn’ afhankelijk van geloof. Paulus benadrukt dit nadrukkelijk in Romeinen 3-5, en citeert Genesis 15 vers 6 over Abraham om zijn punt te bewijzen: “En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. ”
Dus zoals Paulus de term gebruikt, is ‘rechtvaardig zijn’ niet gebaseerd op wat we doen, maar iets dat we ontvangen wanneer we geloven in Gods beloften. Door geloof in Jezus ontvangen we vergeving van zonden en zijn aanvaardbaar voor God.

Apart gezet

‘Heilig zijn’ betekent apart zijn voor God. Het kan worden gebruikt voor objecten (een heilig altaar), tijd (een heilige dag) of personen (een heilige priester). Alle gelovigen zijn apart gezet voor God en daarom heilig gemaakt (of geheiligd, wat dezelfde betekenis heeft). We zien dit bijvoorbeeld in 1 Korinthiërs 6 vers 11: “maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. ”

Doorgaand proces

Tegelijkertijd is er ook een gevoel, dat ‘heilig zijn’ geen eenmalige gebeurtenis is, maar een doorgaand proces. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 staat: “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen “. Terwijl we met God leven, groeien we in geloof. Meer en meer worden we veranderd in de gelijkenis van Jezus. Meer en meer tonen we de vrucht van de Heilige Geest. Op die manier worden we heilig gemaakt. Dit proces zal pas compleet zijn als we bij God in de hemel zijn.

Zijn en worden

Dus een manier om onderscheid te maken tussen ‘rechtschapen zijn’ en ‘heilig zijn’, is zeggen dat we rechtvaardig zijn en heilig worden. We zijn rechtvaardig door geloof in Christus en we worden heilig als we groeien in geloof in Christus. We zijn rechtvaardig verklaard vanwege iets dat buiten ons is gebeurd: Christus stierf voor onze zonden. Dit is Gods werk voor ons. Daar dragen wij niets aan bij. We ontvangen gewoon Gods zegen van gerechtigheid als we geloven. We worden heilig omdat er iets in ons gebeurt: we worden steeds meer als Christus. Dit is het werk van God in ons. Het is nog steeds Gods werk, maar we zijn er volledig bij betrokken, we leven het uit.

Lees ook: Hoe ga ik meer op Jezus lijken?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Volg ons

Wat is het verschil tussen ‘rechtvaardig zijn’ en ‘heilig zijn’?