Bijbelwoord.nl
What are the differences between the Old and New testament?

Wat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament?

Het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT) zijn de twee helften van Gods Heilige Woord, de Bijbel. Hoewel het Oude Testament “Oud” genoemd wordt, is het zeker niet achterhaald of onbelangrijk. Het betekent dat het OT vertelt over hoe God met Zijn volk omging, voordat Jezus kwam. Het Nieuwe Testament beschrijft het leven van Christus en alles wat daarna gebeurde.

Verbond met Adam

Het woord “Testament” betekent “verbond” of “belofte”. In het Oude Testament maakte God een verbond met Adam. Als hij en zijn vrouw Eva God gehoorzaamden, zouden ze eeuwig leven hebben (Genesis 2-3, Hosea 6:7). Maar Adam en Eva zondigden en verbraken het verbond, en brachten daardoor zonde en dood in de wereld. Maar God maakte een nieuw verbond. Hij beloofde dat Hij een Redder zou sturen om de mensen te redden van zonde en dood. De eerste keer dat Hij deze toekomstige Redder bespreekt, is in Genesis 3:15, waarin Hij verwijst naar Jezus Christus: “En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.”

Andere verbonden

Maar voordat Jezus kwam, maakte God nog een aantal verbonden met Zijn Volk. Zo bereidde Hij hen voor op de komst van Christus.
God maakte een verbond met Abraham (Genesis 12-15), die liet zien hoe mensen een relatie met God kunnen opbouwen: door geloof. Genesis 15:6 zegt: “En hij [Abraham] geloofde in de Heere, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.”

Eeuwen daarna creëerde God de Tien Geboden en verschillende wetten voor Mozes en de Israëlieten. Door deze wetten konden de Israëlieten leren dat God heilig was, en dat zij een Redder nodig hadden, omdat zij niet heilig waren. Er zijn drie soorten wetten in het Oude Testament: morele wetten (wat is goed en wat is fout), burgerlijke wetten (wat moet er gebeuren met mensen die de morele wetten overtreden) en ceremoniële wetten (religieuze ceremonies die de Israëlieten moesten houden). Gelovigen moesten zich in het Oude Testament houden aan al deze wetten.

De komst van Jezus Christus

De beloftes die God aan Adam (Genesis 3:15) en aan Abraham (Genesis 15:6) had gemaakt, werden werkelijkheid met de komst van Jezus Christus. Toen Hij kwam, werd het duidelijk dat mensen alleen gered worden uit genade, door geloof in Christus (Efeze 2:8-10, Johannes 14:6, Handelingen 4:12, 2 Korinthe 5:21). Ook hoefden Gods kinderen door Jezus niet langer de burgerlijke en ceremoniële wetten uit het Oude Testament te volgen, maar alleen de morele wetten (Markus 7:19, Handelingen 10 & 15). Het nieuwe verbond (of “Testament”) werd door Gods genade vervuld in Jezus Christus. Het oude verbond (of “Testament”), dat God aan Mozes en de Israëlieten had gegeven, gold niet langer voor Gods kinderen.

Hoe spreekt dit onderwerp tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook Hoe kun je de Bijbel vandaag toepassen in je leven?

Wat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book
100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Wat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book