Wat is Gods karakter

Category God

Je leert iemand kennen door te zien wat hij met zijn leven doet, hem te ontmoeten en samen dingen te doen. Dat geldt ook voor God. Door de verhalen in de Bijbel leren we God kennen, omdat ze ons laten zien wat God deed en wat belangrijk voor Hem is. Door de Bijbel, maar ook door gebed en aanbidding, kun je God ontmoeten, zodat wat je over Hem weet niet alleen theoretische kennis is, maar een persoonlijke ervaring. Wanneer je je leven aan Hem toewijdt, leidt Hij je door het leven. Je bent zijn kind en je hebt elke dag contact met je  hemelse Vader. Dat is de beste manier om het karakter van God te leren kennen.

God is geest

De Bijbel zegt dat God geest is (Johannes 4:24). Daarom is het moeilijker om God te leren kennen dan een ​​medemens. God besefte dat en had een radicale oplossing: Hij werd mens! In Jezus Christus ‘woont heel de volheid van God lichamelijk.‘ (Kolossenzen 2:9). Dus als we nog steeds twijfelen over het karakter van God, kunnen we naar het leven van Jezus kijken. Als we weten hoe Jezus is, weten we hoe God is.

Dus wat lezen we in de Bijbel over Gods karakter?

God is betrouwbaar

Ten eerste is God betrouwbaar. Als we te weten komen wie God is, hoeven we niet bang te zijn dat Hij morgen anders zal zijn. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebreeën 13:8). God houdt Zijn beloften. Altijd.

God is liefde

Ten tweede is God liefde (1 Johannes 4,5). Jezus maakte dat heel duidelijk. Hij hield van mensen die de samenleving uitspuwde. Hij omarmde kinderen en nodigde verachte belastinginners uit om Hem te volgen. Het delen van Gods liefde met prostituees was voor Hem belangrijker dan Zijn reputatie. En hierin is Jezus de perfecte belichaming van de liefde van Zijn Vader. Want het was God die Zijn enige Zoon gaf, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

God is rechtvaardig

Ten derde is God rechtvaardig. Hij is een God van trouw en zonder ongerechtigheid, rechtvaardig en oprecht. ‘God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij‘(Deuteronomium 32:4). Hij houdt van waarheid en gerechtigheid, en Hij haat leugens en onrecht. Deze volmaakte gerechtigheid zien we ook bij Jezus, die zei: ‘Wie van u overtuigt mij van zonde?‘ (Johannes 8:46).

God is heilig

Ten vierde is God heilig. In Jesaja 6 staat beschreven hoe de serafs voor Gods troon Hem toezingen: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten, heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!‘ God is heerlijk en Zijn heerlijkheid onderscheidt hem van de zonde; dat wil zeggen, God is heilig. Zonde en God kunnen niet samengaan. Zonde is immers alles wat ons van God gescheiden houdt. Omdat deze zelfde heiligheid in Jezus is, wordt Hij ‘de Heilige van God’ genoemd (Johannes 6:69).

God is barmhartig

Ten vijfde is God barmhartig. Een van de belangrijkste passages waarin God ons zijn karakter openbaart staat in Exodus 34. De Heer verschijnt aan Mozes op de berg Sinaï. ‘Toen de HEERE aan hem voorbijkwam riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.‘ (Ex. 34:6-7)

Hier zien we alle aspecten van het karakter van God die hierboven werden genoemd. Maar wat het meest benadrukt is, is Gods barmhartigheid in het vergeven van zondaars. Dat is vervuld in Jezus. In Zijn barmhartigheid stuurde God Jezus om voor onze zonden te sterven. Als we in Jezus geloven, neemt God ons aan als Zijn kinderen.

Als we kinderen van God zijn geworden, kunnen we een leven lang meer en meer van Gods karakter ontdekken. Maar betrouwbaarheid, liefde, rechtvaardigheid, heiligheid en barmhartigheid vormen zeker de kern van wie God is.

Deel artikel