Bijbelwoord.nl
What is faith all about?

Wat is geloof?

Geloof is een volledig vertrouwen in iets. Om in deze wereld te kunnen leven, moet je geloof en vertrouwen hebben. Je stapt bijvoorbeeld in een vliegtuig omdat je erop vertrouwt dat de piloot je veilig naar je bestemming brengt. Tijdens ons leven op aarde kunnen we geloven in allerlei personen, plaatsen en dingen, maar als het op de eeuwige dingen aankomt kunnen we maar beter heel zeker zijn dat we ons niet vergissen.

Een citaat van A.W. Tozer

De Christelijke denker en schrijver A.W. Tozer zegt het volgende over geloof: “Ik kan me geen andere periode herinneren waarin ‘geloof’ zo populair was als vandaag de dag. Als we maar hard genoeg geloven, zullen we het op de een of andere manier wel redden, aldus het populaire gezegde. Wat je gelooft is niet belangrijk. Geloof gewoon… Wat in dit alles over het hoofd wordt gezien, is dat geloof alleen goed is als het gepaard gaat met waarheid; als het op onwaarheid steunt kan het tot een eeuwige tragedie leiden, en dat gebeurt inderdaad vaak. Want het is niet voldoende dat we geloven; we moeten het juiste geloven over de juiste Persoon.

Het object van ons geloof is dus van het grootste belang. Jezus zegt: “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij” en “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij“. Als je niet door Jezus in God gelooft, heb je niet het juiste soort geloof.

Volledig vertrouwen in God

Voor de Christen betekent geloof een volledig vertrouwen in God en in wat Hij door Jezus heeft gedaan. In het geloof is er geen angst of twijfel. Hebreeën 11:1 vertelt ons: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Geloof is geen gokje. Het is geen blinde sprong in het duister. Het is gebaseerd op duidelijk historisch bewijs. De apostel Johannes zegt: “… deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” (Johannes 20:31).

Actieve gehoorzaamheid aan Gods woord

Het gelooft brengt actieve gehoorzaamheid aan Gods Woord voort. Geloof is niet alleen een gedachte; het is een geestelijke overtuiging die iemand aanzet tot handelen, tot werken, tot gehoorzamen. Dit leidt tot eenheid onder gelovigen en tot het verlangen om het Evangelie te verkondigen – wat vaak leidt tot vervolging.

Wat zo geweldig is aan geloof, is de “beloning” die we ervoor ontvangen – eeuwig leven: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Hoe spreekt dit Bijbels onderwijs tot u? Deel hieronder uw mening!
Lees ook Hoe weten we wat of wie we kunnen vertrouwen?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Wat is geloof?