Wat is eeuwige verlossing?

De Bijbel zegt dat Jezus een eeuwige verlossing tot stand heeft gebracht (Hebreeën 9:12). Dat klinkt aantrekkelijk. Verlost worden is iets moois, en als het dan voor eeuwig is, al helemaal!

Hoe hard is verlossing eigenlijk nodig? In de musical ‘Les miserables’ kijkt een vrouw, Fantine, terug op haar verdrietige leven en ze zingt:

“I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving
Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung, no wine untasted”

Dit lied beschrijft hoe uit het verlangen van de jeugd allerlei dingen voortkomen: dromen ontstaan en worden verspild; elke wijn geproefd, elk lied gezongen: oftewel, alles wat je wilt, doe je. En de gedachte erachter was: God vergeeft; en er hoeft geen prijs betaald te worden. Op het moment dat ze dit zingt, is ze diep teleurgesteld. Ze is erachter gekomen dat er op de zonde wel een prijs betaald moet worden. Het heeft haar leven verwoest.

Zonde heeft een prijs – en je kunt dat niet betalen

Dat is een diep inzicht. Zonde heeft een prijs. En op een gegeven moment kom je erachter dat je die prijs niet kunt betalen. Je hebt dingen gedaan, die niet meer goed te maken zijn. Je loopt tegen dingen aan in je eigen karakter waarvan je weet dat het niet goed is. Als je 15 bent, geloof je dat het wel op zal knappen als je ouder wordt. En als je 45 bent, realiseer je dat je jezelf niet kunt veranderen.

Wie betaalt de prijs voor de zonde? Wie maakt het weer goed? In het lied zit geen hoop. Haar droom dat God zou vergeven is in stukken gevallen. Maar dat komt omdat ze een verkeerd beeld van het Evangelie had. Ze dacht: God vergeeft, en daarom hoeft er voor de zonde geen prijs betaald te worden. Maar dit is juist het Evangelie: er moet een prijs betaald worden voor onze zonden. En God zelf betaalt die. Daarmee is het Evangelie een veel dieper verhaal dan ‘geeft niet, God vindt het niet erg’. Dat veel diepere verhaal, dat zien we in het beeld van Jezus aan het kruis. En we horen het ook in de term ‘eeuwige verlossing’ uit Hebreeën 9:12. Tegenover de wanhoop van Fantine zetten we de hoop dat Jezus een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht.

Waarom is verlossing “eeuwig”?

Wat betekent het dat Hij een eeuwige verlossing teweeggebracht heeft? Het betekent in ieder geval dat jij zelf eeuwig bent, anders zou je niet voor eeuwig verlost kunnen worden. Dat is een ongelofelijk belangrijke boodschap. Het geeft een ongelofelijk groot belang aan je leven. Je gaat niet 50 of 70 of 80 of 90 jaar worden. Je gaat een miljard jaar worden, en dan nog hebt je maar net het begin gehad. We denken wel eens over God als een eeuwig wezen. Maar sinds je geboorte ben jij ook een eeuwig wezen.

Daarom begrijp ik eerlijk gezegd maar heel weinig van al die mensen die zeggen dat het christelijk geloof niet gaat om de eeuwigheid, maar om hoe je nu leeft. Natuurlijk is het belangrijk hoe je nu leeft. Maar de glorie van het christelijk geloof is dat het ons vertelt dat we eeuwige wezens zijn en dat het ons vertelt hoe we eeuwig gelukkig kunnen zijn.

Eeuwigheid is belangrijk

Als we onze levenslijn voorstellen als een lijn van geboorte tot eeuwigheid, dan staan er twee belangrijke punten op die lijn. Het eerste punt is het punt van ons overlijden. Het tweede punt is het punt van de wederopstanding van de doden. Daarna gaat de eeuwigheid verder. Onze geboorte is geweest, die staat vast. De eeuwigheid gaat altijd door, dat staat vast. De Here Jezus komt terug, op een door de Vader vastgestelde tijd. Dat staat vast. Het enige wat wij niet weten is wanneer ons punt van overlijden is. En wat maken we ons druk of dat punt van ons overlijden wat meer de ene of de andere kant op staat.

Laten we niet vergeten dat het eeuwige leven oneindig veel belangrijker is dan het leven hier. Wat gebruiken we veel energie om het aardse leven te vergemakkelijken en te beschermen. En wat hebben we veel dingen opgeofferd in de coronacrisis om het aardse leven van onszelf en mensen om ons heen niet in gevaar te brengen. Zou het niet logisch zijn met nog meer energie ons te richten op het eeuwige leven voor onszelf en voor anderen?

Christus kwam om een eeuwige verlossing te brengen. Dat herinnert ons eraan dat wij een eeuwigheid zullen doorbrengen op de nieuwe aarde bij de Here God, of in de hel zonder Hem. Wie zonder Christus leeft en zonder Christus sterft, zal zonder Christus zijn in de eeuwigheid. En zonder Hem is het eeuwig ongeluk. Daar komt Hij ons van redden. Hij heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Wie verlost is, is voor altijd en eeuwig verlost en hoort voor altijd en eeuwig bij Hem. Eeuwige verlossing leidt tot eeuwige heerlijkheid. Stel je vertrouwen op Jezus, en die eeuwige verlossing is ook voor jou.

Deel artikel