Wat is echte wijsheid?

Wijsheid

De Bijbel zegt dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is bij God. Wat is echte wijsheid? Moeten we daarvoor zoveel mogelijk weten? Of bedoelt God iets anders?

Vreze des Heeren

De Bijbel geeft een heel kort antwoord op die vraag: “de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht” (Job 28:8). Wijsheid betekent God liefhebben, houden van Zijn Woord en van Zijn wegen. Als je dat doet zal je ook het kwaad haten.

Keuzes

Deze Bijbelse definitie maakt duidelijk dat wijsheid niet hetzelfde is als kennis. Je kunt alle feiten weten en ondanks dat nog de verkeerde dingen doen. Wijsheid betekent dat je de juiste keuzes in het leven maakt. Van deze tekst leren we dat de vreze des Heeren ons helpt om deze juiste keuzes te maken.

Luister naar God

Daarom is het niet zo verrassend dat de Bijbel wijsheid hoog in het vaandel heeft. “Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud” staat er in Spreuken 16:16. Geld geeft ons de mogelijkheid om te leven zoals we graag willen, maar wijsheid helpt ons om te leven zoals we zouden moeten doen. Het dient als een gids voor ons leven. Daarom is wijsheid het belangrijkste van deze twee. We worden ervoor gewaarschuwd om niet te vertrouwen op onze eigen gedachten. Wijsheid komt niet voort uit ons binnenste, maar we worden wijs als we naar God luisteren. “Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de Heere” (Spreuken 3:7), en “De Heere geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht” (Spreuken 2:6).

Groeien

In de Bijbel staat ook dat we kunnen groeien in wijsheid door het Woord van God te bestuderen en te luisteren naar wijze mensen: “Geef onderricht aan een wijze, en hij zal nog wijzer worden” (Spreuken 9:9). Daarom wordt ons gezegd dat we het gezelschap van wijze mensen moeten zoeken (Spreuken 13:20).

Wijsheid van boven

Het meeste onderwijs over wijsheid staat in het Oude Testament en dan vooral in het boek Spreuken. Een tekst uit het Nieuwe Testament, Jakobus 3:17, gaat een stap verder en zegt dat wijsheid overeenkomt met de vrucht van de Heilige Geest (die beschreven staan in Galaten 5:22): “Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.”

Gave van God

Als we dit allemaal over wijsheid lezen kunnen we daardoor ontmoedigd worden — een hoge standaard waaraan we nooit kunnen voldoen. Toch moedigt de Bijbel ons aan met de volgende belofte namelijk om voor wijsheid te bidden: “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden” (Jakobus 1:5).

Deel artikel