Bijbelwoord.nl
Home » Theologie » Wat is “de tegenwoordige eeuw” en “de eeuw die komt”?

Wat is “de tegenwoordige eeuw” en “de eeuw die komt”?

Het Oude Testament spreekt over een tegenwoordige tijd van zonde en een toekomstige tijd van verlossing. Ook het Nieuwe Testament spreekt over twee ‘eeuwen’ of ‘werelden’: deze tegenwoordige eeuw en de eeuw die komt. De apostel Paulus stelde in Efeze 1:21 dat God Christus gezet heeft “ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende”.
De Schriften hebben de hele menselijke geschiedenis verdeeld in twee eeuwen of tijdperken: de tegenwoordige en de toekomstige. Het woord ‘eeuw’ verwijst daarbij naar een lange tijdsperiode, soms zelfs eeuwig.

De tegenwoordige eeuw

In de Bijbel benoemd als ‘deze eeuw, deze tijd, de tegenwoordige eeuw, deze wereld’. Ze beslaat de periode van de schepping tot de tweede komst van Jezus Christus. Deze eeuw wordt als volgt gekenmerkt: ze is gevuld met ongehoorzaamheid (Efeze 2:2), ze is slecht (Galaten 1:4), ze kent lijden (Markus 10:29-30) en dood (Lukas 20:34-40), haar wijsheid is aards, natuurlijk, duivels (1 Korinthe 1:20, Jakobus 3:15).
Satan, hoewel gebonden, beïnvloedt deze gevallen en slechte wereld. Dat zal doorgaan tot de wederkomst van Chirstus, wanneer Hij de nieuwe wereld en de voltooiing van Zijn Koninkrijk met zich meebrengt (2 Korinthe 4:4, 1 Johanns 5:19).

De eeuw die komt

In de Bijbel bekend als ‘de eeuw die komt, de wereld die zal komen’. Ze begint met de tweede komst van Christus en duurt tot in eeuwigheid. Deze eeuw wordt als volgt gekenmerkt: ze is eeuwig (2 Korinthe 4:18), alle heerschappij en alle macht en kracht die Christus tegenwerkt wordt vernietigd (1 Korinthe 15:24-26), de lichamen van de mensen die in Christus zijn, worden volledig verlost (Romeinen 8:23), de nieuwe schepping heeft haar volheid bereikt (Romeinen 8:21).
Satan zal in de poel van vuur en zwavel gegooid worden en het Koninkrijk van God zal voltooid worden in Christus aan het eind van de tijd (Openbaring 20:10, 22:1-5).

Nu al de zegeningen van de komende wereld genieten

Al in deze eeuw mogen we genieten van zegeningen van de komende eeuw, bijvoorbeeld: Christus regeert al in deze eeuw, en door Zijn volk wordt het Koninkrijk verkondigd (Efeze 1:20-21, 2:6). De verzegeling met de Heilige Geest in de Christen is het onderpand van een eeuwige erfenis (Efeze 1:14) en de wedergeboorte van de zondaar, die hij alleen in Christus ontvangen heeft, is het begin van de nieuwe schepping die we verwachten in de eeuw die komt (2 Korinthe 5:17).

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:1-2).

Lees ook: Hoe ontvangen zondaars Gods vergeving?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Giancarlos Ventura Gonzales

Giancarlos is geboren in Trujillo, Peru. Hij is lid van de Asociación Evangélica in noord-Peru. Hij studeerde Bijbelwetenschappen aan de Centros Teológicos Bautistas en haalde een diploma aan de Birmingham Theological Seminary. Bovendien heeft hij een bachelor behaald in recht en politiek aan de Universidad Nacional de Trujillo.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam