De hele Bijbel is Gods Woord. Dit is de overtuiging die de Heilige Geest ons geeft wanneer we de Bijbel lezen. Maar de Bijbel heeft een kern van heel belangrijke zaken, terwijl andere passages vandaag niet direct relevant zijn voor ons. Dus wat is de kern?

Wat de Bijbel zegt over God Zelf

In de eerste plaats is de kern van de Bijbel datgene wat God over Zichzelf zegt. Als je Hem zoekt en Hem leert kennen door de Bijbel, leer je ook Zijn wil kennen.
Vergelijk dit met twee schooljongens die niet wisten wat hun huiswerk voor de volgende dag was. De ene jongen belde al zijn vrienden om erachter te komen, spendeerde daar veel tijd aan, maar kreeg geen duidelijk antwoord. Tenslotte had hij niet veel tijd meer over, en deed hij nog net genoeg om mee weg te kunnen komen. Hij wilde er zeker van zijn dat hij niet iets deed wat niet beslist nodig was. De andere jongen ging gewoon aan het werk, en was daar de hele middag en avond mee bezig, om er zeker van te zijn dat hij tenminste had gedaan wat hij moest doen.
Wij moeten net als die tweede jongen zijn. We moeten niet proberen uit te zoeken wat het minimum is van wat God wil dat we doen. We moeten Hem zoveel als we kunnen vreugde geven.

Wat de Bijbel zegt over de Zoon van God

In de tweede plaats is de kern van de Bijbel dat wat de Bijbel zegt over de Zoon van God, Jezus Christus. Zelfs het Oude Testament spreekt al tot ons over Jezus (zie Lukas 24:27). Paulus zegt dat ¨Christus en Die gekruisigd¨ het hart van het Evangelie is (1 Korinthe 2:2). Christus werd gekruisigd opdat wij, als we in Hem geloven, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (Johannes 3:16).

Wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest

In de derde plaats is de kern van de Bijbel dat wat de Bijbel zegt over de derde Persoon van de Drie-eenheid, de Heilige Geest. Hij leidt de kinderen van God in de waarheid (Romeinen 8:14). De Heilige Geest onderwijst de gelovigen de wil van God (1 Thessalonicenzen 4:9), en Hij geeft hen ook het verlangen en de kracht om Zijn wil te doen.

In het kort: als je oprecht God – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – wilt leren kennen, onderzoek dan de Bijbel met de intentie Hem te kennen en te gehoorzamen. Dan zal de Heilige Geest je leiden in de waarheid.