Wat is de dag van de Heer?

Bij velen roept de term “de dag van de Heer” een beeld op van een grote strijd tussen goed en kwaad in het einde der tijden, waarbij plagen zich over de hele wereld verspreiden. Hoewel dit beeld haar oorsprong vindt in het laatste boek van de Bijbel, mist het de belangrijke betekenis van deze Bijbelse uitdrukking. In dit artikel zal daarom gekeken worden naar wat de Bijbel over “de dag van de Heer” te zeggen heeft.

De dag van oordeel

De uitdrukking “de dag van de Heer” komt meerdere keren voor in het Oude Testament, uitsluitend in de profeten. Telkens wordt die dag beschreven als een grote en ontzagwekkende dag, waarop God zal komen om Zijn macht over het kwaad te tonen. Angst en duisternis zal over het land trekken, omdat God de zonden van de kwade volken zal oordelen. Dit gaat vaak niet over een dag in de verre toekomst, maar eerder een dag die zeer binnenkort zal plaatsvinden. Zo schrijft Joël:

Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!” (Joël 2:1-2a)

Doordat God de zondige landen oordeelt, bevrijdt Hij Israël van verdrukking. De dag van de Heer lijkt daarom op de Exodus, toen God Egypte oordeelde met plagen om Zijn volk te redden van slavernij.

Israël is niet uitgezonderd

Dit betekent echter niet dat Israël altijd vrijgesteld is van Gods oordeel. God heeft duidelijk gezegd dat Israël geoordeeld zou worden, als ze net als de volken om haar heen zou zondigen (zie Deuteronomium 28:15). Amos waarschuwt de Israëlieten zelfs dat ze niet moeten verlangen naar Gods oordeel op de dag van de Heer, alsof die dag voor hen goed zou aflopen.

Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE! Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht!” (Amos 5:18) De Israëlieten dachten dat God net als bij de Exodus hen wel zou komen redden, terwijl ze net zo zondig waren als de andere volken. God maakt duidelijk dat ook de Israëlieten Gods toorn zullen ondergaan als zij niet Zijn geboden willen navolgen. Iedereen die hoogmoedig is, zal op die dag neer worden gehaald (Jesaja 2:12), daarbij is Israël niet uitgezonderd.

Jezus’ wederkomst als de nieuwe dag van de Heer

“De dag van de Heer”, of vergelijkbare uitdrukkingen als “de dag van oordeel” of “die dag”, worden in het Nieuwe Testament in een nieuw licht geplaatst (bijvoorbeeld in Mattheüs 24:42, 1 Thessalonicenzen 5:1 en 2 Petrus 3:8-10). Meestal verwijst het naar het moment dat onze Heer Jezus terug zal komen en het oordeel zal uitspreken. Op die dag, bij bazuingeschal, zal Jezus terugkomen met al Zijn glorie om het oordeel te vellen over de zonden en losbandigheid op de aarde. Dan zullen de doden opstaan en alle gelovigen bijeengebracht worden om voor altijd bij Jezus te zijn (1 Thessalonicenzen 4:13-18).

Tegelijkertijd zegt Handelingen 2 dat de dag van de Heer al gekomen is bij Pinksteren toen de Heilige Geest werd uitgestort. Door de Geest zijn gelovigen in gemeenschap met Christus om goede werken te doen. Toch wachten we nog steeds op het moment dat we voor altijd bij Hem zullen zijn als Hij terug komt.

Hoe zal de dag van de Heer voor mij zijn?

Hoe moeten Christenen reageren? Vaak worden “de dag van de Heer” en de komst van Jezus benaderd met vragen als: “Wanneer zal dit alles gebeuren?”, “Wat gaat er aan vooraf?”, “Zal het gebeuren tijdens ons leven?”. Deze vragen mogen zeker gesteld worden, maar ik denk dat het belangrijker is om ons af te vragen: “Hoe zal de dag van de Heer voor mij zijn?” De Bijbel zegt dat de dag van de Heer als een dief in de nacht komt voor degenen die in het duisternis leven. Maar degenen die in het licht van Christus leven zullen niet door deze dag overvallen worden (1 Thessalonicenzen 5:1-4). Als we Gods Woord gehoorzamen zal het een dag van eindeloze blijdschap zijn. De dag van Jezus’ komst zal namelijk verschrikkelijk zijn voor degenen die God niet liefhebben, maar voor hen die zichzelf vernederen voor Christus zal het de dag van redding zijn.

Deel artikel