Wat is de Apocalyps?

What is the Apocalypse?

“Apocalyps” klinkt als een mysterieus en angstaanjagend woord. Zelfs in seculiere media lezen we over “apocalyptische gebeurtenissen”. Maar wat betekent dat?

Openbaring over het eind van de tijd

Allereerst, het woord “apocalyps” (“apokalpsis” in het Grieks) betekent “openbaring”. Hierover kunnen we op twee manieren nadenken; het eerste is het boek Openbaring – het laatste boek van de Bijbel – en het tweede is openbaring over het eind van de tijden. We kunnen deze twee elementen verbinden omdat het boek Openbaring ons onderwijs geeft over het eind van de tijd.

“Wat” is veel belangrijker dan “Hoe”

Wanneer mensen nadenken over de apocalyps, denken ze aan grote catastrofes die uiteindelijk leiden tot het einde (of zelfs de vernietiging) van de wereld. Volgens de Bijbel verwachten we niet een plotseling einde van deze planeet. Christenen verwachten wel een eindtijd (tijdsperiode). De aarde zal niet worden vernietigd, maar vernieuwd. Wees er zeker van: als jij deze woorden leest is het veel belangrijker te weten wat de Bijbel zegt over het eind van de tijd, dan hoe alles zal plaatsvinden en hoe alles zal worden vervuld. Het is niet ónbelangrijk om te weten wat we ooit kunnen verwachten, maar het is veel belangrijker om te weten wát er nu al gebeurt en hoe we moeten leven in het licht van die kennis.

“Kom, Here Jezus!”

Voor Christenen is de Apocalyps de heerlijke hoop op de openbaring van Jezus Christus in volle glorie. De lijdende en strijdende kerk op aarde roept uit: “Kom, Here Jezus!” We leven niet in twijfel en onzekerheid over de toekomst. De apostel Petrus schrijft: “We verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Peter 3:13). In andere woorden, als christenen lezen of horen over de “apocalyps”, hoeven ze niet bang te zijn. Ze moeten juist bemoedigd zijn en vervuld van hoop. De dag van Christus’ terugkeer zal de glorieuze vervulling van al Gods beloften met zich meebrengen. Zonde zal worden bestraft, lijden zal stoppen en geloof zal worden vervangen door aanschouwen.

Wat vandaag belangrijk is

De apostel Paulus schrijft dat alle mensen zullen verschijnen voor de rechterstoel van Jezus Christus (vergelijk 2 Korinthe 5:10). De vraag die vandaag het belangrijkst is, is deze – als Jezus Christus vandaag terugkomt en jij geroepen wordt om voor Hem te verschijnen, wat zal Hij dan tegen jou zeggen? Zal Hij je publiekelijk toegang geven tot Zijn eeuwig Koninkrijk, omdat je hebt vertrouwd op Hem? Of zal Hij publiekelijk de toegang tot Zijn Koninkrijk toesluiten, omdat je niet verzoend wilde worden met Hem?

Het antwoord op deze vragen is van eeuwig belang. Dus als je leest of hoort over apocalyptische gebeurtenissen, zie dat dan als een boodschap van God Zelf, een aansporing om verzoend te worden met Hem door geloof in de God van Glorie, de Ene die we moeten verwachten – Jezus Christus.

Deel artikel