Wat is christelijk leiderschap?

What is Christian leadership?

Als je aan een leider denkt, wat komt er dan in je op? Is het de baas die mensen mag vertellen wat ze moeten doen? Denk je misschien aan de eigenaar, die meer rechten en privileges heeft dan alle anderen? Of is het de dictator die anderen in zijn eigen voordeel manipuleert omdat hij meer macht heeft? Er zijn tegenwoordig veel ideeën over leiderschap in de wereld, maar hoe ziet christelijk leiderschap eruit?

Negatieve voorbeelden

Sommige mensen hebben een negatieve indruk van christelijk leiderschap vanwege verhalen in het nieuws over seksueel misbruik, financiële schandalen of mensen die gehersenspoeld worden. Deze uitzonderlijke gevallen weerspiegelen echter niet wat we in de Bijbel over christelijk leiderschap leren. Christelijke leiders die hun volgelingen misbruiken, zijn de waarschuwing van de apostel Paulus aan de meesters vergeten, door hen eraan te herinneren hun dienaren eerlijk te behandelen, “U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is  en dat er bij Hem geen aanzien des persoons is.” (Efeziërs 6:99).

Christus is het ultieme voorbeeld

Als we willen leren wat christelijk leiderschap zou moeten zijn, moeten we naar Jezus Christus kijken. Christus is het ultieme voorbeeld van wat christelijk leiderschap zou moeten zijn. Wat voor soort leider was Jezus? Jezus was een dienaar. Hij werkte in het belang van anderen, niet van zichzelf. Kort voordat Hij werd weggenomen om te worden gekruisigd, waste Hij de voeten van Zijn discipelen. Een taak die gewoonlijk wordt toegewezen aan de laagste dienaar in een huishouden. Waarom deed hij dit? Jezus legde zijn discipelen uit: “U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb,  moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.” (Johannes 13:13-15).

Anderen dienen

Jezus leerde dat ware leiders anderen dienen en anderen niet manipuleren om zich krachtig te voelen of voordelen te krijgen. Bij een andere gelegenheid riep Jezus Zijn discipelen tot Zich en legde uit: “U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en  Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.” (Mattheüs 20:25-28).

Imiteer Christus

Iedereen die Jezus Christus ‘voorbeeld van leiderschap wil volgen, moet proberen Christus te imiteren. Hij was rechtvaardig en genadig. Jezus was eerlijk en onpartijdig. En Hij was liefhebbend en heilig. Hij diende zijn volgelingen. Zijn ultieme handeling van dienstbaarheid was sterven voor de vergeving van de zonden van Zijn volk, door hen te redden van de heilige toorn van God tegen hun slechtheid. “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus  voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8). Als de Heer Jezus zijn leven gaf voor ons die onwaardig zijn, laat dan allen die leiders zijn hard werken om degenen die onder hen zijn te dienen, voor hun vreugde en voor de glorie van God.

Deel artikel