Wat heeft de Bijbel mij te zeggen (2)

Wanneer we overdenken hoe belangrijk de Bijbel is als onze “Gids naar Gods wil”, denken we onherroepelijk aan die Bijbelverzen die we niet begrijpen; die we lastig toe te passen vinden, of die we misschien helemaal niet wíllen toepassen. Sommige christenen doen alles precies volgens de Bijbel. Sommige christenen willen niet eens een Bijbel in huis hebben, en vertrouwen uitsluitend op onderwijs dat zij van anderen ontvangen. Waarom zouden we de (onze!) Bijbel moeten lezen als “leidraad”?

Goed of slecht?

Toen God de zogenaamde voedselwetten voorschreef aan Mozes, was dat niet om “gemeen” te zijn tegen de Israëlieten door hen te verbieden om te eten wat ze wilden, of hóe ze dat wilden. Maar de reinheidswetten van de Wet voorkwamen vele ziektes en gevallen van voedselvergiftiging, in een tijd dat hygiëne niet op een erg hoog pitje stond in de meeste, of alle, omringende landen.
Toen God zei: Oog voor oog en tand voor tand (geciteerd in Mattheüs 5:38 maar oorspronkelijk uit Exodus 21:24) was dat niet om een gruwelijke straf voor te schrijven, maar juist om de straf te beperken (zodat degenen die de straf ten uitvoer brachten, de straf niet erger maakten dan het vergrijp waar het om ging).

Steeds als God streng was voor het volk van Israël, was dat niet om de mensen te laten lijden, maar om hen terug te leiden naar Zijn wil alwaar Hij hen met zegeningen kon overladen. God had altijd hun bestwil voor ogen, en Hij heeft altijd onze bestwil voor ogen. We hebben een GOEDE God!

Maar waarom zou ik naar God luisteren?

Voordat we ons eigen voordeel in overweging nemen, is er één hoofdreden om naar God te luisteren die belangrijker is dan enige andere motivatie. In Johannes 14:15 zegt Jezus: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht“. En in vers 21: “Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren“. Feitelijk zegt Jezus dat het negeren van Zijn woorden, geen teken van onze liefde is. Als we van Hem houden, dan wordt ons gevraagd om dat aan Hem te laten zien – door Zijn geboden in acht te nemen. Soortgelijke verzen vinden we in Jakobus 1:22, 2 Johannes 1:6, 1 Johannes 5:3, en vele andere. Hoe weten we wat Zijn geboden zijn: we lezen het Nieuwe Testament.

We moeten niet vergeten dat God gehoorzaamheid heel belangrijk vindt. Jezus was gehoorzaam tot de dood, ja, tot de kruisdood, zoals Filippenzen 2:8 ons in herinnering brengt. In overweging nemende dat God ons eeuwige goedheid in Zijn aanwezigheid in het vooruitzicht stelt, is gehoorzaamheid een vanzelfsprekende manier om Hem te eren als reactie op onze verlossing die wij, tenslotte, als een gratis geschenk ontvangen …!

Waarom maakt het God uit wat ik doe of niet doe?

God is geen afstandelijke God. Het is niet zo dat Hij de aarde en de mensheid schiep, en toen verdween totdat wij sterven en Hem van aangezicht tot aangezicht zien. Gods Geest is elke dag bij ons, en Hij heeft belangstelling voor ons, elke dag. In verzen als Johannes 15:16 onthult Jezus dat Hij Zijn leerlingen speciaal uitgekozen had. En omdat wij Zijn schapen zijn kent Hij, als onze Herder, ons ook (Johannes 10:27). In Mattheüs 10:29-31 legt Jezus uit dat God het zelfs weet als er een musje op de aarde valt, en dat wij veel musjes te boven gaan. Dus maakt het God uit – zeker wel. Het liefst zou Hij ons beschermen tegen enig onheil of verdriet, ziekte of wantoestanden, en ons bewaren in (de palm van) Zijn hand (Johannes 10:28 en andere verzen).

Waarom vindt God niet gewoon alles goed?

De dingen die we doen hebben gevolgen, en onze keuzes en gedragingen ook. God weet dat veel keuzes en acties een slechte uitwerking hebben: slechte gezondheid, verwonding, armoede, etc.. Omdat Hij alwetend is, weet Hij hoe onze verkeerde keuzes onze toekomst zullen beïnvloeden.
We moeten ook niet vergeten dat God net zo rechtvaardig als liefhebbend is. Rechtvaardig betekent dat Hij ons niet met zegening kan blijven overladen als we Hem alleen maar ongehoorzaam zijn, en Hem afwijzen. Door Hem te negeren en ongehoorzaam te zijn, onttrekken we onszelf aan Zijn zegening. Dat is niet wat Hij wil.

Dus, we worden aangemoedigd om te luisteren naar wat God zegt, omdat het leven dat we zullen leiden zonder Zijn zegening, zoveel minder is dan wat Hij voor ons voorzien heeft.
Is ons altijd meteen overvloedig duidelijk wat die zegening zal zijn – nee. Soms komen Gods woorden op een terrein waar we liever zelf uitmaken wat we willen doen. We hebben er moeite mee om te bevatten dat Hij misschien, ooit op de lange termijn, wel gelijk zou kunnen hebben; we denken dat het Hem niets aangaat.

Maar we hebben toch vrije wil, om te doen wat we willen?

Nou, inderdaad. Zelfs Adam en Eva hadden vrije wil gekregen van God. Helaas gebruikten ze die om Gods specifieke wensen te trotseren, en bij gevolg wonen wij nu niet in de Hof van Eden.
Wij hebben ook vrije wil, maar onze vrije wil is niet meer zo onschuldig als die van Adam en Eva. De zondeval – het moment in de menselijke geschiedenis dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen (Romeinen 5:12), toen Adam en Eva aten van de vrucht waarvan God hen verboden had om te eten – beïnvloedt onze vrije wil en geeft ons een neiging tot zondigen. Die neiging moeten we niet onderschatten.

Wij zijn niet “neutraal” meer; volgens Johannes 12:46 zijn wij in de duisternis, een omschrijving die ook in Handelingen 26:18 gebruikt wordt. We hebben heel letterlijk Jezus nodig die ons bekeert van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God (Handelingen 26:18), als zijnde licht in de Heere (Efeze 5:8). Dus we moeten voorzichtig zijn met onze vrije wil. In principe kunnen we onze vrije wil gebruiken om dezelfde fout te maken als Adam en Eva – hoewel onze “verboden vrucht” waarschijnlijk iets anders zal zijn dan een appel!

We kunnen ons zelfs afvragen of vertrouwen op onze eigen vrije wil, ooit beter kan zijn dan luisteren naar God? De duisternis van de wereld kan ons er van overtuigen dat het een goed idee is om onze vrije wil te gebruiken om tegen Gods wil in te gaan. Maar we zullen het nooit “beter weten dan God.” God weet altijd wat er in ons leven te gebeuren staat. Wij denken wellicht dat we iets beslist moeten hebben of juist absoluut niet zouden moeten doen, maar God heeft al gezien hoe het uitpakt. Hij weet het. En we kunnen erop vertrouwen dat Zijn Woord ons gidst naar onze beste mogelijkheden.

Als jij nog geen Bijbel in huis hebt, dan moedigen we je aan om er één te kopen, en over God te leren. De makkelijkste weg is om naar onze online Bijbel te gaan, of onze Bijbelleesroosters te bezoeken.

Deel artikel