Wat heb ik eraan dat Jezus nu in de hemel is?

Jesus-in-heaven

Nadat Jezus opstond uit de dood, voer Hij op naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God totdat Hij naar de aarde zal terugkeren om de levenden en de doden te oordelen. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Maar wat hebben wij er nu aan dat Jezus in de hemel is?

Jezus bidt voor ons

Ten eerste, Jezus is nu in de hemel gezeten aan Gods rechterhand om voor ons te bidden: “Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit” (Romeinen 8:34). Natuurlijk geldt deze belofte, net als de meeste beloften in de Bijbel, niet voor iedereen, maar slechts voor hen die vertrouwen op Christus. Maar als jij wel op Christus vertrouwt, dan is dit een van de verzen in de Bijbel die het meeste troost bieden. Waarschijnlijk bemoedigt het je al wanneer een vriend je laat weten dat hij voor je bidt. Dit vers vertelt je dat Jezus voor je bidt! Waarom ging Jezus naar de hemel? Zodat Hij heel dicht bij de Vader kon zijn om voor jou te bidden. Dat is al heel geweldig nieuws!

Jezus helpt ons

Ten tweede, Jezus zit in de hemel aan Gods rechterhand om ons te helpen. Hij zit daar niet maar alleen te zitten, maar Hij is ons actief aan het helpen als we bezig zijn om God te dienen: “De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden” (Marcus 16:19-20). Waarschijnlijk bemoedigt het je al wanneer een vriend je helpt bij een moeilijke opdracht. Dit vers vertelt je dat Jezus je helpt! Waarom ging Jezus naar de hemel? Zodat Hij heel dicht bij de Vader kon zijn om jou met Gods kracht bij te staan. Dat is wederom heel geweldig nieuws!

Jezus’ hemelvaart maakt het gemakkelijker om met geestelijke zaken bezig te zijn

Ten derde, Jezus zit in de hemel aan Gods rechterhand zodat wij ons beter kunnen concentreren op geestelijke zaken: “Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit” (Kolossenzen 3:1). De dingen die boven zijn kunnen we niet zien en daarom is het vaak zo dat de aardse dingen veel werkelijker aanvoelen dan de geestelijke wereld. Maar we kennen Jezus. Hij is een echt mens, en in die hoedanigheid is Hij ook in de hemel. Daarom is het eenvoudiger voor ons om ons een beeld van Hem te vormen dan van andere geestelijke wezens.

En daar is niets mis mee, want het eerste dat Paulus hier noemt, als hij ons aanspoort om de dingen die boven zijn te zoeken, is: waar Christus is! Daarom is het mogelijk voor jou! Waarom ging Jezus naar de hemel? Zodat het eenvoudiger voor jou zou zijn om je op de hemel te concentreren. Dat is een geweldige hulp!

Het verzekert ons ervan dat we met Hem zullen regeren

Ten vierde, Jezus zit aan de rechterhand van God in de hemel zodat we er zeker van kunnen zijn dat we op weg zijn naar een heerlijke toekomst waarin we samen met Hem zullen regeren. Jezus zei tegen de gemeente van Laodicea: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb” (Openbaring 3:21). Waarom ging Jezus naar de hemel? Om jou ervan te verzekeren dat net zoals Hij een troon gekregen heeft, jij ook een troon zult krijgen als je Hem trouw blijft. Wat een geweldig vooruitzicht is dat!

Wat heb je eraan dat Jezus in de hemel is?

Telkens als je in de verleiding komt om te denken hoe geweldig het zou zijn als Jezus nog steeds hier op aarde was, denk dan aan alle zegeningen die er voor jou zijn omdat Jezus nu in de hemel is. Hij is daar om voor je te bidden, om je te helpen God te dienen en bezig te zijn met geestelijke zaken. En tenslotte is het goed dat Jezus nu in de hemel is omdat je met Hem op Zijn troon zult zitten en samen met Hem zult regeren.

Deel artikel