Wat gebeurt er op aarde na de terugkomst van de Heere Jezus?

What will happen on earth after the coming of the Lord?

Het juiste antwoord op deze vraag is: er zal niets gebeuren op deze aarde, omdat ze er niet meer zal zijn. Petrus schrijft over de ‘Dag van de Heer’ dat “de aarde en de werken daarop zullen verbranden” (2 Petrus 3:10). De aarde zoals we haar kennen, zal ten einde gekomen zijn. De Heer heeft immers iets beters voor ons in petto. Petrus gaat verder: “Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Petrus 3:13).

De nieuwe aarde

Misschien moeten we dus de vraag anders formuleren: wat zal er gebeuren op de nieuwe aarde? Hoe zal het leven eruit zien op de nieuwe aarde? Het eerste wat we al gezien hebben is: het zal een plek van gerechtigheid zijn. Zonde zal er geen kans krijgen. Enkel dit is voldoende om heimwee te krijgen naar deze nieuwe aarde. Maar de Bijbel leert er ons nog veel meer over.

In Openbaring 21 en 22 zien we het duidelijkst hoe de nieuwe aarde zijn zal. Het is onmiskenbaar dat de heerlijkheid ervan het vermogen van Johannes om het te beschrijven, ver te boven gaat. Maar enkele dingen zijn herkenbaar. Het nieuwe Jeruzalem daalt vanuit de hemel neer op aarde (Openbaring 21:2). De hemel krijgt dus een plaats op de nieuwe aarde. Ze is ook Gods woonplaats, Hij zal daar bij de mensen zijn (Openbaring 21:3). Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen geween en geen pijn (Openbaring 21:4). Het nieuwe Jeruzalem, het middelpunt van de nieuwe aarde, zal een prachtige plaats zijn, mooier dan we ons kunnen voorstellen (Openbaring 21:9-23).

Een heerlijke toekomst

Er zijn mensen die zich enorm kunnen verheugen op het eeuwige leven, omdat ze zich dat voorstellen als een puur geestelijk bestaan, waar ze tot in alle eeuwigheid lofliederen zullen zingen. Maar de Bijbel geeft ons een veel rijker beeld dan dat. Dat zou ons moeten helpen om ons enorm te verheugen op het eeuwige leven, hoewel het niet helemaal zeker is in welke mate de beschrijving van de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem figuurlijk gelezen moet worden.

 • Nieuwe lichamen
  Ten eerste belooft God ons dat we op de nieuwe aarde ook een nieuw lichaam zullen hebben. Deze lichamen zullen zoveel heerlijker zijn dan dan onze huidige lichamen, dat Paulus de vergelijking maakt tussen een kale tarwe korrel en een volgroeide tarweplant (1 Korintiërs 15:35-49).
 • De tegenwoordigheid van God
  Ten tweede zal het feit dat we in Gods tegenwoordigheid zullen zijn, grote aantrekkingskracht op ons uitoefenen (Openbaring 21:3; 21:22; 22:3). Er zullen altijd nieuwe dingen te ontdekken zijn aan God. Genieten van Zijn tegenwoordigheid zal nooit saai worden.
 • Een grote verscheidenheid van heerlijke dingen
  Ten derde zullen er allerlei heerlijke dingen te doen zijn. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor ons maken en daar zal heel wat te ontdekken zijn! We zullen genieten van het heerlijkste eten en drinken, omdat we uitgenodigd zijn om aan te zitten aan het bruiloftsmaal van het Lam (Openbaring 19:6-10). Hoewel we dat misschien niet te letterlijk moeten opvatten, lijdt het geen twijfel dat er echt voedsel aan te pas zal komen. Jezus beloofde de discipelen dat Hij weer wijn met hen zou drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader (Mattheüs 26:29).
 • Zinvol werk
  Op de nieuwe aarde zal er zinvol werk zijn om God daarmee te verheerlijken, omdat we lezen dat de heerlijkheid en eer van de naties het nieuwe Jeruzalem zullen worden binnengebracht (Openbaring 21:26).

Deel artikel