Het juiste antwoord op deze vraag is: er zal niets gebeuren op deze aarde, omdat ze er niet meer zal zijn. Petrus schrijft over de ‘Dag van de Heer’ dat “de aarde en de werken daarop zullen verbranden” (2 Petrus 3:10). De aarde zoals we haar kennen, zal ten einde gekomen zijn. De Heer heeft immers iets beters voor ons in petto. Petrus gaat verder: “Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Petrus 3:13).

De nieuwe aarde

Misschien moeten we dus de vraag anders formuleren: wat zal er gebeuren op de nieuwe aarde? Hoe zal het leven eruit zien op de nieuwe aarde? Het eerste wat we al gezien hebben is: het zal een plek van gerechtigheid zijn. Zonde zal er geen kans krijgen. Enkel dit is voldoende om heimwee te krijgen naar deze nieuwe aarde. Maar de Bijbel leert er ons nog veel meer over.

In Openbaring 21 en 22 zien we het duidelijkst hoe de nieuwe aarde zijn zal. Het is onmiskenbaar dat de heerlijkheid ervan het vermogen van Johannes om het te beschrijven, ver te boven gaat. Maar enkele dingen zijn herkenbaar. Het nieuwe Jeruzalem daalt vanuit de hemel neer op aarde (Openbaring 21:2). De hemel krijgt dus een plaats op de nieuwe aarde. Ze is ook Gods woonplaats, Hij zal daar bij de mensen zijn (Openbaring 21:3). Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen geween en geen pijn (Openbaring 21:4). Het nieuwe Jeruzalem, het middelpunt van de nieuwe aarde, zal een prachtige plaats zijn, mooier dan we ons kunnen voorstellen (Openbaring 21:9-23).

Een heerlijke toekomst

Er zijn mensen die zich enorm kunnen verheugen op het eeuwige leven, omdat ze zich dat voorstellen als een puur geestelijk bestaan, waar ze tot in alle eeuwigheid lofliederen zullen zingen. Maar de Bijbel geeft ons een veel rijker beeld dan dat. Dat zou ons moeten helpen om ons enorm te verheugen op het eeuwige leven, hoewel het niet helemaal zeker is in welke mate de beschrijving van de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem figuurlijk gelezen moet worden.