Wat gebeurde er tijdens de stille jaren van Jezus?

In Mattheüs, de hoofdstukken 1 en 2, en in Lukas, de hoofdstukken 1 en 2, lezen we over de geboorte van Jezus. En dan lezen we in Lukas, hoofdstuk 2:41-52, over een gebeurtenis toen Jezus 12 jaar oud was. Deze gebeurtenis wordt in vers 51 en 52 als volgt afgesloten: “En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. (…) En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.”

Een Joodse jongen

Vanaf de leeftijd van 12 jaar tot Hij met Zijn bediening begon, is er weinig bekend over wat Jezus feitelijk deed. Alles wat we over dit onderwerp zeggen kan dus alleen maar afkomstig zijn van hoe we ons het leven van Joodse jongens voorstellen. En dan zijn er nog een paar kleine zinnen die verwijzen naar het leven van Jezus.

We weten dat Jezus opgroeide in een normaal gezin en dat Hij broers en zussen had. Zijn vader was timmerman. Dus ging Hij, zodra Hij oud genoeg was, ook meewerken in het familiebedrijf in Nazareth en werd Hij timmerman. “Is Dit niet de timmerman?” (Markus 6:3), vroegen de mensen. Hij zal ongetwijfeld lessen Hebreeuws hebben gevolgd, de wekelijkse discussies en het onderwijs in de synagoge in Nazareth hebben bijgewoond, die Hij op sabbatdagen zal hebben bezocht. Nazareth was een heel klein dorp: in Jezus’ tijd woonden er ongeveer 35 gezinnen. En door de meeste mensen werd op het dorp neergekeken. “Kan uit Nazareth iets goeds komen?” (Johannes 1:47), sprak Nathanaël uit, voordat hij Jezus daadwerkelijk ontmoette. Maar later werd hij een discipel van Jezus.

Op reis

Als Joodse man werd van Jezus verwacht driemaal per jaar naar Jeruzalem te gaan. Om naar het gebod in Deuteronomium 16:16, de drie belangrijkste feesten te vieren:

  • Pascha en het feest van de ongezuurde broden – maart / april;
  • het Wekenfeest / Pinksteren – mei / juni; 
  • het Loofhuttenfeest – september / oktober

Daarnaast is het zeer onwaarschijnlijk dat Jezus ergens anders naartoe is gereisd. Buiten Nazareth zullen maar heel weinig mensen Hem hebben gekend; vandaar hun verbazing wanneer Jezus plotseling verschijnt en begint te onderwijzen en wonderen begint te doen. Zijn eigen dorp reageert met ongeloof. “Waar heeft Deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die Hem gegeven is…? “ (Markus 6: 2).

Begin van Jezus’ bediening

Een rabbijn werd op 30-jarige leeftijd beschouwd als volwassen en in staat om te onderwijzen. Levieten begonnen hun formele dienst op 30-jarige leeftijd (Numeri 4: 3). Het is dus niet verwonderlijk dat ook de Zoon van God, de Grote Leraar, de Grote Hogepriester, op deze leeftijd Zijn aardse bediening zou beginnen.

Wat vond je van dit artikel? Laat hier je mening achter

 

 

Deel artikel