Bijbelwoord.nl
Wat gebeurde er tijdens de stille jaren van Jezus?

Wat gebeurde er tijdens de stille jaren van Jezus?

Over de geboorte van Jezus lezen we in Mattheüs, de hoofdstukken 1 en 2, en in Lukas, de hoofdstukken 1 en 2. En dan lezen we in Lukas hoofdstuk 2:41-52 over een gebeurtenis toen Jezus 12 jaar oud was. En deze gebeurtenis wordt dan in vers 51 en 52 als volgt besloten: “Hij ging met hen naar Nazareth en was hun gehoorzaam, en Jezus nam toe in wijsheid en grootte en in gunst bij God en mensen.”

Een Joodse jongen

Vanaf de leeftijd van 12 tot Hij met Zijn bediening begon, is er weinig bekend over wat Jezus feitelijk deed. En dus kan alles wat we over dit onderwerp zeggen alleen maar afkomstig zijn van hoe we ons het leven van Joodse jongens voorstellen. En dan zijn er nog een paar kleine zinnen die verwijzen naar het leven van Jezus.

We weten dat Jezus opgroeide in een normaal gezin en dat Hij broers en zussen had. Zijn vader was timmerman, dus ging Hij, zodra Hij oud genoeg was, ook meewerken in het familiebedrijf in Nazareth en werd hij timmerman. “Is dit niet de timmerman?” (Markus 6:3), vroegen de mensen. Hij zal ongetwijfeld lessen Hebreeuws hebben gevolgd en de wekelijkse discussies en het onderwijs in de synagoge in Nazareth hebben bijgewoond, die Hij op sabbatdagen zal hebben bezocht. Nazareth was een heel klein dorp: in Jezus’ tijd woonden er ongeveer 35 gezinnen. En door de meeste mensen werd op het dorp neergekeken. “Kan er uit Nazareth iets goeds komen?” (Johannes 1:47), werd door Nathaniel vastgesteld, voordat hij Jezus daadwerkelijk ontmoette. Maar later werd hij een discipel van Jezus.

Op reis

Als Joodse man werd van Jezus verwacht driemaal per jaar naar Jeruzalem te gaan. Om naar het gebod in Deuteronomium 16:16, de drie belangrijkste feesten te vieren:

  • Pascha en het feest van de ongezuurde broden – maart / april; 
  • het Wekenfeest / Pinksteren – mei / juni; 
  • het Loofhuttenfeest – september / oktober

Daarnaast is het zeer onwaarschijnlijk dat Jezus ergens anders naartoe is gereisd. Buiten Nazareth zullen maar heel weinig mensen Hem hebben gekend; vandaar hun verbazing wanneer Jezus plotseling verschijnt en begint te onderwijzen en wonderen begint te doen. Zijn eigen dorp reageert met ongeloof. “Waar heeft deze man deze dingen vandaan? Wat is deze wijsheid, die Hem is gegeven …? “ (Markus 6: 2).

Begin van Jezus’ bediening

Een rabbijn werd op 30-jarige leeftijd als volwassen beschouwd en in staat te onderwijzen. Levieten begonnen hun formele dienst op 30-jarige leeftijd (Numeri 4: 2). Het is dus niet verwonderlijk dat ook de Zoon van God, de Grote Leraar, de Grote Hogepriester, op deze leeftijd Zijn aardse bediening zou beginnen.

 

 

 

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 550 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 25 other languages on Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam
banner youversion NL