Wat doet God met mensen met een slecht hart?

Dios es Fiel

In Genesis 6:5 staat dat mensen slecht zijn. “De Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.” Wat doet de Heere God dus? Hij zegt: “Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen.” (Genesis 6:6-7) Dan komt de zondvloed.

In Genesis 8:21 staat ook dat de mens slecht is: “de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af.” Wat doet de Here God dus? Hij zegt “Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens.” (Genesis 8:21)

Twee verschillende antwoorden

Het is dezelfde constatering: de gedachten in het hart van de mens zijn slecht. En het is een totaal tegengestelde conclusie. En dan niet een tegengestelde conclusie uit twee verschillende Bijbelboeken, zodat theologen er theorieën over kunnen ophangen over dat de ene bijbelschrijver hele andere gedachten heeft over God dan de andere. Het is ook niet een tegengestelde conclusie uit het begin en het eind van een Bijbelboek, dat je zou denken ‘heeft de schrijver misschien vergeten wat hij eerder schreef?’ Nee, het is een totaal tegengestelde conclusie binnen één verhaal. Voor de zondvloed: het hart van de mens is slecht, dus Ik ga de mens verdelgen. Na de zondvloed: het hart van de mens is slecht, dus Ik zal voortaan niet meer al het levende doden, zoals Ik gedaan heb.

Hoe kan dat? Je zou kunnen zeggen dat de Here God hier zelf een strohalm zoekt om mensen genadig te kunnen zijn. ‘Zo zijn ze nou eenmaal, Ik zal ze niet straffen.’ In Genesis 6 zien we de heiligheid van God. Hij kan niet samen met de zonde bestaan. Hij oordeelt. In Genesis 8 zien we de genade van God. Ook al hebben mensen het niet verdiend, God straft niet.

Er is maar één God

Wie is nou de echte God? De God van Genesis 6 of de God van Genesis 8? De straffende God of de genadige God? Het antwoord is natuurlijk: er is maar één God. Dit is allebei waar over God. En als we aan de ware God willen vasthouden, dan moeten we aan beide waarheden vast blijven houden. Het is gevaarlijk om zo over het oordeel van God te spreken, dat je denkt dat Zijn genade wel beperkt zal blijven tot dat kleine aantal mensen dat de ark in mag. Het is gevaarlijk om zo over de genade van God te spreken, dat je denkt dat Hij alles wel door de vingers ziet en er geen oordeel meer komt. En het is ook gevaarlijk om te proberen in het midden uit te komen: we geloven een beetje in oordeel, maar niet te veel, en we geloven een beetje in genade, maar niet te veel. Wees maar diep onder de indruk van het water van de zondvloed en de vlammen van de hel en relativeer dat niet. Wees maar diep onder de indruk van de genade van God, die zondaren laat leven en eeuwig leven belooft en relativeer dat niet.

Het offer

Hoe houd je die twee dingen bij elkaar? Door te kijken naar wat tussen het oordeel als reactie op het slechte hart van de mens in Genesis 6 en de genade in Genesis 8 instaat: een offer (Genesis 8:20). Nadat Noach uit de ark komt, is het eerste wat hij doet een offer aan God brengen. Hij dankt God in dat offer voor zijn bescherming. Hij bidt God in dat offer om zijn voortgaande bescherming. Met dat offer zoekt hij de gemeenschap met God. De oude wereld is vergaan. Noach stapt de ark uit. De nieuwe wereld is beangstigend. Modder, dode dieren, haast geen groen te zien, hij moet helemaal overnieuw beginnen en naast zijn gezin geen mens om te helpen. Het zal vast door zijn hoofd gegaan zijn: de vloed heb ik overleefd, maar ga ik deze nieuwe wereld overleven? Hoe begint hij in dat angstige maanlandschap? Met een offer aan de Here God. Met het zoeken van de Here God. Met het uitspreken van zijn dankbaarheid en zijn vertrouwen in de Here God.

En de Here God reageert daarop. Jazeker, God bestuurt alles en bepaalt alles en weet alles van tevoren. Maar even afgezien van wat hoe dat theologisch allemaal in elkaar grijpt, zien we hier: de Here God reageert op ons bidden en zoeken. Hij wordt erdoor geraakt. ‘De Heere rook die aangename geur’ van het offer. Is de geur van een offer aangenaam? De geur van een dier dat verbrand wordt? Het is duidelijk wat hier bedoeld wordt: het is een ‘aangename geur’ omdat de Here God blij is met het offer. En omdat de mens op die manier de verbinding met de Here God zoekt, is er niet alleen oordeel over het slechte hart maar ook genade.

Zoek God! Hier zie je al dat God zondaren liefheeft. Je kunt naar dit vers kijken als iets heel onlogisch: God grijpt elke reden aan om niet te oordelen maar genadig te zijn, om niet de dood te brengen, zelfs de slechtheid van het hart van de mens. En dan heb je gelijk. Het is ook onlogisch. God heeft zondaren lief. Je hoeft niet te zorgen dat je hart in orde is voor God naar je omkijkt. De Here God zegt hier: ik zal genadig zijn aan mensen met een slecht hart. Dat geldt niet alleen voor Noachs tijd. Het geldt voor vandaag.

Lees meer over offers en het ultieme offer van Jezus.

Deel artikel