Bijbelwoord.nl
What do angels do?

Wat doen engelen?

Het woord engel betekent simpelweg ‘boodschapper’. Deze naam geeft ons een goede hint van wat engelen zijn en wat ze doen. Laat me je eerst vertellen wat engelen niet zijn. Het zijn niet een soort hemelse wezens met vleugels die de hele tijd rondvliegen. In de Bijbel horen we een paar keer van deze hemelse wezens, de cherubs. Ze symboliseren de heiligheid van God (ze stonden op de ark van het verbond – Exodus 25:18-20 – en misschien zag Ezechiël ze toen hij de glorie van God zag – Ezechiël 1:5-14). Maar deze wezens moeten niet verward worden met engelen!

Engelen lijken op jou en mij

Dus wie zijn de engelen en wat doen ze? Engelen lijken op jou en mij. Dat is waarom veel mensen ze niet direct herkennen of sommige ze helemaal niet herkennen. (Zie bijv. Hebreeën 13:2). Maar hun naam zegt precies wat hun belangrijkste doel is: een boodschapper van de Heer zijn.

Engelen sproken het Woord van de Heer in speciale situaties. In de woestijn ontmoet Hagar een engel die haar vertelt over de toekomst van haar zoon Ismaël (Genesis 16:7-12); deze engel is een erg speciale engel, het is de ‘engel van de Heer’. We horen een paar keer over hem in het Oude Testament en het lijkt de engel boven alle andere engelen te zijn. Daarom geloven veel mensen dat deze engel niemand minder is dan de Here Jezus zelf voordat hij mens werd. Op deze manier zijn engelen niet heel erg anders dan de profeten. De naam van de laatste profeet in het Oude Testament, Maleachi, betekent: ‘Mijn boodschapper’, maar je kunt het misschien ook vertalen als ‘Mijn engel’, want dat is hetzelfde in de Hebreeuwse en de Griekse taal! Engelen spreken dus het Woord van God.

Engelen dienen ons

Het boek Hebreeën in het Nieuwe Testament vertelt ons nog wat meer over engelen. De auteur vertelt ons: ‘Zijn zij (de engelen) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?’ (Hebreeën 1:14). Dus dit is hun grotere doel: het dienen van hen die de zaligheid zullen beërven. Dit kan erg praktische hulp zijn. Een engel bevrijdde Petrus toen hij in de gevangenis zat (Handelingen 12:6-10). Engelen dienden Jezus in verschillende situaties (Markus 1:13; Lukas 22:43). Dus dit dienen bevat op verschillende manieren erg praktische hulp.

Engelen verschijnen niet erg vaak

Maar het is duidelijk dat engelen niet erg vaak verschijnen. Ze verschijnen alleen wanneer de situatie het vereist. God kan ook andere mensen gebruiken om Zijn dienaars te zijn. Wanneer mensen in de Bijbel engelen ontmoeten en zich realiseren dat het engelen zijn (wat zoals ik al zei niet altijd het geval is), zijn ze altijd vol ontzag vanwege de speciale en heilige aanwezigheid van deze engelen. Hagar laat haar verbazing zien, nadat ze een engel heeft gezien. In deze engel ontmoette ze de Heere Zelf: “En zij gaf de Heere, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft?” (Genesis 16:13). God gebruikt Zijn engelen dus vooral in speciale situaties.

In het Evangelie volgens Mattheüs zegt Jezus over de kinderen: “Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” (Mattheüs 18:10) Deze woorden van Jezus suggereren dat elk kind van God zijn of haar eigen engel heeft. Misschien helpen ze hen in speciale situaties, maar zelfs wanneer God hen niet zendt om dat te doen, zijn ze op de een of andere manier toch nog bezig met het dienen van Gods kinderen.

Hoe spreekt dit gedeelte uit de Bijbel tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook Wie zijn de heiligen over wie het in de Bijbel gaat?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Wilke den Hertog

Wilke den Hertog (1975) is geboren in Nederland. Hij heeft theologie gestudeerd aan de universiteit van Leiden, Apeldoor en Tübingen. Hij werd predikant in 2002 en in 2014 is hij met zijn gezin naar Thailand vertrokken voor lange termijn zendig. Hij is getrouwd met Marlies en samen hebben zij twee kinderen, Lizette (2011) en Matthias (2013). Wilke en Marlies werken als kerkplanters in de provincie van Isaan.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL