Wat betekent ‘wandelen door geloof en niet door aanschouwing’?

What is Christian leadership?

Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen,’ is een vers uit de Statenvertaling, uit 2 Korinthe 5:7. In sommige moderne vertalingen lezen we: ‘We leven in geloof, niet in de aanschouwing’ (WB-95). En dat is ook correct. Als Paulus spreekt over de manier waarop christenen ‘wandelen’, bedoelt hij ‘de manier waarop ze hun dagelijks leven leiden’. Dit vers gaat dus niet echt over leiding in specifieke situaties, zoals het soms wordt uitgelegd.

Aan deze tekst verbonden

Deze heel bekende tekst begint met het woord ‘want’, wat ‘omdat’ betekent. Deze tekst houdt verband met vers 6 –  ‘Daarom hebben we altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want (omdat) we wandelen (leven) door geloof, niet door aanschouwing.’ 

Sommigen zijn van mening dat het verkeerd is om te veel na te denken voor het nemen van een moeilijke beslissing. Anderen gaan soms nog verder. Ze zijn van mening dat het werk van artsen, juristen en psychologen voor een christen van geen betekenis is. Ze geloven misschien dat dit wandelen is in ‘wat gezien kan worden’ en niet door ‘geloof’. In plaats daarvan moeten we gewoon ‘op God vertrouwen’.

Het verbindende woord laat ons echter zien dat dit niet is waarover Paulus hier spreekt in 2 Korinthe 5:7. ‘We leven niet door aanschouwing,’ betekent eenvoudig dat we Jezus kennen, ook al is Hij fysiek niet hier bij ons. Jezus is in de hemel en we zullen Hem pas zien als we daar zijn. Leven door geloof en niet door wat we zien is de normale christelijke ervaring. Omdat we Jezus nog nooit persoonlijk hebben ontmoet. We kennen Jezus alleen door de Bijbel en door onze ervaringen met Hem.

Paulus leefde door geloof

De bemoediging is dat God veel betere dingen voor je in petto heeft. Als je van streek bent als gevolg van je eigen zonden, of als je leven moeilijk is, dan is het goede nieuws dat dit niet betekent dat God niet van je houdt. Denk dat alsjeblieft niet. Paulus moest verschrikkelijke problemen verdragen, maar hij verloor de moed niet (2 Korinthe 4:16) en was altijd vol goede moed (2 Korinthe 5:6), omdat hij uiteindelijk wist dat de situatie in Gods handen was. Nu leefde hij door geloof, maar op een dag zou hij leven door aanschouwing en ‘inwonend zijn van de Heere’: hij zou Jezus zien en bij Hem wonen (2 Korinthe 5:8).

Deel artikel