Wat betekent het om een kind van God te zijn?

child of God

Een kind zijn

Iedereen begrijpt wat het betekent om een kind te zijn – we zijn geboren uit een moeder en een vader. Als baby’s en kleuters zijn we volledig afhankelijk van onze ouders – om van ons te houden, ons te voeden, op te voeden en te helpen om verantwoordelijke volwassenen te worden. God heeft ons allemaal geschapen en op die manier zijn we allemaal kinderen van God. Maar jammer genoeg zijn we allen, zonder uitzondering, in opstand gekomen en heeft zonde de band met de Vader verbroken. God roept zijn kinderen voortdurend op om tot Hem terug te keren, zodat de band tussen Vader en kind hersteld kan worden.

Johannes 3:3

Daar lezen we: “als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien”. Nicodemus, de man tegen wie Jezus deze woorden sprak, dacht meteen: hoe kan ik opnieuw geboren worden? Kan ik voor de tweede keer in de buik van mijn moeder ingaan en nog eens geboren worden? Nee, Jezus sprak hier van een geestelijke geboorte om zo deel van Gods gezin te worden. God heeft er alles aan gedaan om het mogelijk te maken dat iedereen op deze wereld de kans zou krijgen om opnieuw geboren te worden.

Jezus Christus maakte het mogelijk

Jezus Christus daalde neer uit Zijn hemelse woning met het doel om aan een kruis te sterven. De Bijbel leert ons dat allen gezondigd hebben, tegen God in opstand gekomen zijn, en dat de straf daarvoor de dood is. We leren ook dat als iemand die zonder zonde is, de straf voor ons draagt, we vergeving kunnen ontvangen. Dit is precies wat Jezus deed – Hij nam onze straf op Zich. 2 Korintiërs 5:21 zegt: “Want Hem [ Christus] die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”.

Hoe word ik een kind van God?

Iedereen die gelooft en aanvaardt dat Jezus Christus stierf om hun straf te dragen en God om vergeving vraagt, zal in Zijn gezin opgenomen worden. Johannes 1:12-13 legt uit : “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Conclusie: wat betekent het om een kind van God te zijn?

  • Ik ben opnieuw geboren in Gods gezin
  • God houdt van mij en bewees dit door Jezus toe te staan de straf voor mijn zonde op Zich te nemen
  • God is mijn hemelse Vader
  • God zal mij als Zijn kind beschermen
  • Hij zorgt voor mij, onderwijst mij, corrigeert mij en helpt mij om te groeien en een volwassen christen te worden
  • Ik beloof Hem te gehoorzamen en Hem mijn hele leven te geven zodat Hij mij kan gebruiken waar en hoe Hij ook maar wil, en blij met mij zal zijn
  • Ik heb als taak om anderen dit goede nieuws te vertellen zodat degenen die deze uitnodiging nog niet gehoord hebben, er op in kunnen gaan en deel kunnen worden van Zijn gezin.

Deel artikel