Wat betekent het om een Christelijk huwelijk te hebben?

What does it mean to have a Christian marriage?

Een Christelijk huwelijk is een huwelijk dat is gesloten en dat functioneert volgens Bijbelse principes. Het is een huwelijk tussen één man en één vrouw (Genesis 2:24, Mattheüs 19:4-5). In een Christelijk huwelijk is er geen ruimte voor meerdere echtgenoten of echtgenotes. Ook een “huwelijk” tussen twee mannen of twee vrouwen is niet volgens de Bijbelse principes. Een Christelijk huwelijk is een levenslang verbond tussen één man en één vrouw.

Belofte voor God

Een Christelijk huwelijk begint met een belofte voor God om elkaar trouw te zijn. In Maleachi 2:14 staat: “… Omdat de HEERE Getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd“. Spreuken 2:17 spreekt over een overspelige vrouw “die de leidsman van haar jeugd verlaat, en het verbond van haar God vergeet.” Het woord verbond slaat hier op haar huwelijk. Dit vers laat zien dat het huwelijk een verbond is voor God.

Belofte voor andere mensen

Er moet ook een belofte afgelegd worden voor andere mensen, zodat de maatschappij het stel als een getrouwd stel kan behandelen. Op die manier kan het stel ook verantwoordelijk gehouden worden aan de beloften die ze elkaar gedaan hebben voor het oor van getuigen. Toen Jezus sprak met de vrouw bij de bron in Samaria, zei Hij: “want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet” (Johannes 4:18). Deze vrouw leefde samen met een man, maar hij was niet haar echtgenoot omdat er nooit een officiële trouwbelofte was geweest, en dus zag Jezus hen als ongehuwd.

Seksuele gemeenschap

Normaal gesproken hoort seksuele gemeenschap bij een huwelijk (Genesis 2:24, Mattheüs 19:4-5) (tenzij handicaps of andere omstandigheden een stel ervan weerhouden om seksuele gemeenschap te hebben). Seksuele gemeenschap moet alleen plaatsvinden binnen het verbond van het huwelijk. Seksuele relaties buiten het huwelijk zijn immoreel (Hebreeën 13:4).

Geen ruimte voor egoïsme

Een Christelijk huwelijk weerspiegelt de relatie tussen Christus en de Kerk (Efeze 5:32). Christus gaf Zichzelf op voor de kerk; net zo zouden mannen zichzelf moeten opgeven voor hun echtenote en haar moeten liefhebben als hun eigen lichaam (Efeze 5:25-29). En zoals de kerk zich onderwerpt aan Christus, zouden ook vrouwen zich moeten onderwerpen aan hun echtenoot en hem moeten erkennen als het hoofd van het gezin (Efeze 5:22-24). Er is geen ruimte voor egoïsme in het Christelijke huwelijk. Het stel moet elkaar eren (1 Petrus 3:2,7). Het Christelijke huwelijk weerspiegelt de relatie tussen Christus en de kerk. Er moeten wederzijdse liefde, trouw en een dienende houding zijn bij beide partners.

Worstelingen in het huwelijk

Natuurlijk leven we in een gevallen wereld, en ook Christenen worstelen vaak in hun huwelijk. Maar ondanks alle moeilijkheden zijn beide partners in een Christelijk huwelijk geroepen om Christus te weerspiegelen in hun huwelijk. Dat betekent dat ze bereid zijn elkaar te vergeven. Het betekent dat ze gehoorzaam willen zijn aan God en aan Zijn Woord, dat ons vertelt dat we elkaar trouw moeten zijn – zelfs als het moeilijk wordt. Het betekent dat het stel ernaar streeft om God te eren in hun relatie. God zal ons de genade geven om dat te kunnen doen, als we Hem erom vragen! (Hebreeën 4:14-16).

Deel artikel