Wat betekent het dat Jezus het Lam van God is?

“Kijk, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt!” Zo stelde Johannes de Doper Jezus voor aan alle aanwezigen (Johannes 1:29). Dit was niet iets wat hij zelf bedacht had. Het werd hem geopenbaard door God (Johannes 1:32-35).

Wat betekent het dat Jezus het ‘Lam van God’ is? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we ons wenden tot het Oude Testament. God schiep ons zodat we Hem konden aanbidden en gemeenschap met Hem konden hebben. Maar nadat Adam en Eva gezondigd hadden, maakte de zonde het onmogelijk voor de mensen om een relatie met God te hebben (Jesaja 59:2).

Onze God, die een God van liefde is, wilde niet dat de mensen die Hij had geschapen eeuwig van Hem gescheiden zouden zijn. Maar omdat Hij heilig en rechtvaardig is, moest er een straf worden betaald voor begane overtredingen, zodat de zonde wordt vergeven en de verzoening wordt gedaan. (Zelfs in onze onrechtvaardige wereld is er een straf die betaald moet worden voor zoiets minder belangrijks als gedachteloos de straat oversteken!). Hebreeën 9:22 vertelt ons: “en zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving”. De zonde was ernstig genoeg om het vergieten van bloed (de dood van een onschuldig slachtoffer) voor de bestraffing ervan te rechtvaardigen.

Het lam in het Oude Testament

In Leviticus lezen we dat een lam wordt geofferd als een zondoffer (4:32-35). De priester legt de handen op de kop van het lam en brengt de zonden van de persoon symbolisch over op het lam dat ‘zonder gebreken’ is. Hoewel “het onmogelijk is dat het bloed van stieren en geiten (en lammeren) de zonden wegneemt” (Hebreeën 10:4), werden deze offers gebracht:

  • Om te laten zien hoe ernstig de zonde is, dat het de offerdood van een onschuldig slachtoffer vereiste.
  • Om vooruit te wijzen naar een tijd waarin God Zijn eigen Zoon, het volmaakte Lam van God, zou voorzien als het ultieme offer voor de vergeving van de zonde.

Het offer van een lam speelde ook een belangrijke rol in de uittocht (Exodus), waar de eerstgeborenen van de Israëlieten werden gered. God droeg hen op om een lam te doden (het Pesach-lam) en hun deurposten met bloed te markeren. De engel van de Heer wist daardoor dat hij hun huizen voorbij moest gaan.

Christus ons Pesach-lam

De apostel Paulus stelt dat “Christus ons Pesach-lam is geslacht” (1 Korintiërs 5:7). Johannes vergelijkt in zijn evangelie Jezus duidelijk met het Pesach-lam door te zeggen dat Jezus op dezelfde dag dat de Pesach-lammeren in de tempel werden gedood, werd gekruisigd (Johannes 19:31).

Jezus’ dood aan het kruis

De dood van Jezus aan het kruis maakte het mogelijk om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde. Hij deed voor ons wat we nooit voor onszelf hadden kunnen doen; Hij nam onze plaats in en werd zo ons offer. Zijn dood was de genoegdoening voor de heilige gerechtigheid van God. Daarom wordt Hij het Lam Gods genoemd dat de zonde van de wereld wegneemt.

Deel artikel