Wat betekent het dat God alwetend is?

What does it mean that God is omniscient?

Weet God werkelijk alles? Alles wat ik doe, alles wat ik denk? Ja, dat is wat de Bijbel ons vele malen leert. Laten we focussen op één hoofdstuk: Psalm 139.

God weet het wanneer we zondigen

“Alwetend” wil zeggen dat God alles weet. Er was een tijd waarin David – de auteur van Psalm 139 – zich niet gemakkelijk voelde bij deze gedachte: “Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie U bent daar.” (Psalm 139:7-8). Er was blijkbaar een tijd waarin David van Gods aanwezigheid wilde vluchten. Wanneer wij zondigen en niet tot inkeer komen, zouden we graag onze zonden willen verbergen voor God (en voor mensen). In veel godsdiensten is er de gedachte dat je zonde niet bestaat als niemand hem gezien heeft.

God vergeeft ons als wij naar Hem gaan en onze zonden belijden

Maar de Bijbel vertelt ons iets anders. David wist dat al: God weet alles en Hij weet het wanneer wij zondigen. Misschien heeft niemand anders je zonde gezien, maar God weet het!

En toch houden veel christenen van Psalm 139. Waarom? Omdat er ook een andere zijde is aan Gods kennis. Als wij ons hebben overgegeven aan God en Hem hebben leren kennen door Jezus Christus, Zijn Zoon, dan leren we dat Hij een genadige God is. Hij vergeeft ons wanneer we naar Hem toe gaan en onze zonden belijden. Dan hebben we een Vader in de hemel die voor ons zorgt en ons eeuwig leven belooft. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus (Romeinen 8:39). En wanneer we in deze relatie van liefde met de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus leven, zien we opeens hoe Gods kennis een diepe troost wordt.
Opeens realiseren we ons dat God ons hele leven kent en dat Hij ons erdoorheen zal leiden. Wanneer we zondigen, mogen we naar Hem vluchten, Hem om vergeving vragen en elke dag een nieuwe start maken. En we weten dat niets sterker is dan Hij, niets kan ons scheiden van Hem, Hij is altijd met ons! Dit is wat David heeft geleerd en wat hem ertoe leidde om deze prachtige psalm te schrijven.

God is er altijd

God is op elke plaats, op elk moment, in elke situatie. Wij zijn nooit alleen. Hij kent onze angsten, onze zwaktes en onze vreugdes. Ook kent Hij onze wensen en behoeftes, zelfs als wij ze niet kennen. Hij kent ons dieper dan we onszelf kennen. Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? (Romeinen 8:31)

David vervolgt de psalm met aanbidding voor Gods diepe kennis:

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij allen werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.
Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe machtig groot is hun aantal.
Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand;
ontwaak ik, dan ben ik nog bij U. (vers 16-18)

Hij eindigt zelfs met een gebed, waarin hij laat zien dat het een grote troost is dat God alles over hem weet: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart” (vers 23). Als wij God kennen en Hem liefhebben, zal dat ons hart blij maken en ons laten beseffen dat Hij alles over ons weet.

Deel artikel