Wat betekent het dat de aarde “woest en leeg” was?

Toen Mozes het boek Genesis schreef, was hij met het volk Israël in de woestijn, nadat ze door God uit Egypte waren verlost. Dat detail is erg belangrijk als we het eerste boek van de Bijbel bestuderen. Voordat God Zichzelf aan Zijn volk bekendmaakte als de Schepper, had Hij zich al geopenbaard als hun Verlosser. De hoofdlijn van de Schrift is: Jezus Christus die Zijn volk verlost.

“De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water” (Genesis 1:2).
Merk op dat, als we de hoofdlijn van de Schrift niet in gedachten houden, we over dit vers kunnen speculeren — zoals velen van ons al hebben gedaan. Maar hoe zou Mozes dit begrepen hebben toen God hem inspireerde? Hoe begreep het volk Israël dit? En hoe moeten we dit toepassen op ons leven?

De aarde was woest en leeg

Het kan voor ons heel moeilijk zijn om te begrijpen dat God een aarde schiep die woest (in het Hebreeuws staat er “vormeloos”) en leeg was. Maar voor Mozes was dat een hoopvolle openbaring, omdat Mozes zag dat God op een geweldige manier uit dat woeste en lege een goede schepping maakte. Begrijp je dat?
God schiep een aarde zonder vorm en zonder inhoud om Zijn verlossende macht te tonen door haar vorm te geven en te vullen met leven. Merk op dat God op de eerste drie dagen vorm geeft aan Zijn schepping, en op de drie volgende dagen vult God Zijn schepping. En dat alles door de macht van Zijn Woord.
Duisternis bedekte de afgrond, “duisternis lag over de watervloed”, maar de Geest van God zweefde boven deze duistere wateren, “de Geest van God zweefde boven het water”. Hier is God onze Verlosser, die laat zien dat Hij een groots plan heeft: vanuit de duisternis naar het licht.

Het volk Israël was woest en leeg

De Bijbel vertelt ons over de tijd dat God Zijn volk uit Egypte redde: “Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel” (Deuteronomium 32:10). Zie je het? Hij had een doel, het volk van Israël was “woest en leeg” in Egypte, maar God ging hen vormen en vullen. Hij was al met dat werk begonnen toen Hij hen redde, maar was gericht op een hoopvolle toekomst: het beloofde land.

Mozes schreef Genesis 1:2 niet om het volk Israël enkel het scheppingsverhaal bekend te maken, maar dit waren woorden van hoop die toonden wat God zou doen met Zijn volk, en dat het geen vergissing was geweest om uit Egypte weg te gaan. Integendeel, God “omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken” (Deuteronomium 32:10-11). Nogmaals openbaart onze reddende God Zijn grote doel: vanuit de duisternis naar het licht.

Wij waren woest en leeg

Nu is alles duidelijker en toepasbaar op ons leven. Denk er eens aan terug hoe ons leven eruitzag voordat we door bekering en geloof tot Jezus Christus kwamen… Precies! “Woest en leeg”, in duisternis. Maar weet je, God had in Christus een reddingsplan voor Zijn volk. “Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus” (2 Korinthe 4:6).
Dat is geweldig, God Die Zijn grote doel openbaart: vanuit de duisternis naar het licht, dus naar Christus Jezus, het licht van de wereld dat Zijn volk verlost uit de duisternis van de zonde. En dat alles volgens het perfecte plan dat God al van eeuwigheid had uitgedacht. Verheug je in God die ons redde uit liefde voor Zijn Naam.

Deel artikel