Wat betekent ‘El Shaddai’?

What is the meaning of El Shaddai?

De betekenis van ‘El Shaddai’ is God Almachtig. De Almachtige God wil onze Vader zijn door Jezus Christus onze Heer!

El Shaddai openbaart Zichzelf aan Abraham

Als de Heer zich openbaart aan Abraham in Genesis 17:1, noemt Hij Zichzelf ‘El Shaddai’. ‘El’ betekent God. De letterlijke betekenis van ‘Shaddai’ is nogal onduidelijk. Eeuwen geleden vermoedden mensen al dat het ‘almachtig’ betekent, en dat is de beste manier om het woord te vertalen. Daarom wordt “El Shaddai’ in de meeste vertalingen vertaald met ‘God Almachtig’.

Nadat de Heer Zichzelf had geopenbaard aan Abraham als God Almachtig, werd dat waarschijnlijk de naam die Abrahams familie gebruikte voor de Heer. Ook Izak gebruikt de naam ‘El Shaddai’ (Genesis 28:3). God openbaart Zich opnieuw als El Shaddai aan Jakob, toen die naar Kanaän vluchtte (Genesis 35:11).

De Heer laat hen zien dat Hij werkelijk de Almachtige God is. Hij gaf een zoon aan Abraham toen dit menselijk gezien niet meer mogelijk was. God leidde hem en zijn nakomelingen in hun omzwervingen. Hij veranderde Jakob van een arme vluchteling in een rijke man. Hij bracht Jakobs familie naar de veiligheid naar Egypte, waar zijn zoon Jozef de tweede man in het rijk was geworden.
In de geschiedenis van Israël en de kerk heeft de Heer keer op keer laten zien dat Hij de Almachtige God is. Niets is onmogelijk voor Hem. Hij leidde Zijn volk door de woestijn en onderhield hen, veertig jaar lang, met brood uit de hemel. Hij sprak tot Zijn profeten, en Zijn Woorden werden waarheid. Mensen genazen en stonden zelfs op uit de dood als Hij dat wilde.

El Shaddai als mens

De Almachtige God kwam naar de aarde in de vorm van een mens. God de Zoon werd geboren in Jezus Christus. En we zien Gods almacht in Hem. Hij sprak, en demonen vluchtten. Hij brak een paar stukjes brood, en duizenden aten. De storm werd stil nadat Hij de winden had bestraft. Hij raakte ogen aan, en de blinden konden weer zien. Hij wist wat er in de harten van iedereen die Hij tegenkwam, omging. Wij hebben gezien wat het betekent om ‘El Shaddai’ te zijn.

Het mooiste van de mens geworden El Shaddai, is dat we door Hem ook Gods grote liefde voor zondaars zien. Ja, Jezus is almachtig. Maar Hij stond toe dat Hij aan een kruis gespijkerd werd, zodat wij vergeving zouden ontvangen voor onze zonden. Zijn liefde gaat dieper dan alle menselijke liefde. Zijn kracht is groter dan alle aardse kracht. Hij is onze El Shaddai. Wij ontvingen eeuwig leven uit Zijn almachtige en liefdevolle handen.

Samenvatting

In de Bijbel zien we dat het woord “El Shaddai” gebruikt wordt voor God. Het betekent waarschijnlijk “God Almachtig”. De aartsvaders gebruikten het om te verwijzen naar God. El Shaddai openbaart Zichzelf ook in Jezus Christus, wanneer Hij zijn macht over het kwaad, ziekte en zelfs de elementen laat zien. De Almachtige God koos echter de vernedering van het kruis, omdat Hij van ons houdt.

Deel artikel