Wat betekent ‘Duizend jaar als een dag’ in 2 Petrus 3:8?

Wat betekent 2 Petrus 3:8? “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar al één dag.”

De context van dit vers is als volgt. Er zullen mensen zijn die zeggen ‘Jezus heeft beloofd terug te komen, maar Hij is nergens te bekennen’. De reden dat ze dat zeggen, is omdat ze God niet willen gehoorzamen, maar hun eigen zondige verlangens volgen.

Gods kijk op de tijd is anders

Petrus herinnert de kerk eraan dat God anders tegen de tijd aankijkt dan wij. We hebben een kort leven, en tijd is belangrijk voor ons. God is eeuwig. Voor Hem bestaat de tijd niet. Duizend jaar is als een dag, is dezelfde gedachte die ook in Psalm 90:4 wordt uitgedrukt. “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.” Duizend jaar zijn niet lang, want God heeft altijd bestaan en zal bestaan tot in eeuwigheid.

Het eerste deel van het gezegde is eigenlijk wat moeilijker te begrijpen. “Bij de Heere is één dag als duizend jaar.” Wat ons 1000 jaar zou kosten om te doen, kan God in een dag doen, of zelfs in een ogenblik. Wat heel moeilijk is en een lange tijd, zelfs generaties, nodig heeft om te volbrengen, kan de Heere heel snel doen, omdat Hij almachtig is.

God houdt Zijn beloften

Dus de hele uitdrukking “Bij de Heere is een dag als duizend jaar, en duizend jaar is als een dag“ wijst op de almacht en de eeuwigheid van God. We dienen een grote God, daarom mogen we er zeker van zijn dat al Zijn beloften zullen uitkomen!

Deel artikel