Bijbelwoord.nl
What does the “the lion will lay down with the lamb” mean?

Wat betekent “De leeuw zal neerliggen met het lam”?

Als je christelijk opgevoed bent, heb je deze uitspraak misschien ooit vanaf de preekstoel gehoord. Misschien heb je deze uitspraak ook wel gehoord in de tekst van een christelijk lied. Hoewel deze tekst vaak wordt geciteerd door christenen, die het goed bedoelen, kun je deze tekst nergens vinden in de Bijbel. De tekst die het meest lijkt op deze uitdrukking is Jesaja 11:6-9:

“Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt.“

De Bijbel zegt dat de wolf zal neerliggen met het lam. In andere woorden, de wolf (de natuurlijke vijand van het lam) zal niet langer een vijand zijn van het lam. Er is eindelijk vrede tussen de twee dieren, net zoals tussen alle andere wezens die in deze tekst worden benoemd. De vraag is: wanneer zullen deze gebeurtenissen plaatsvinden?

Wanneer zal dit gebeuren?

Deze tekst uit Jesaja is een profetie over gebeurtenissen in de toekomst. Jesaja verwijst hier naar de dag waarop Christus zal terugkeren naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De apostel Johannes beschrijft deze prachtige dag in Openbaringen hoofdstuk 21 vers 1 tot 4:

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Ooit zal er geen zonde meer zijn, geen kwaad en geen pijn. Jezus, Die het Lam van God en de Leeuw van Juda genoemd wordt, zal terugkeren om eeuwigdurende vrede te brengen op aarde. Tot dan moeten wij vertrouwen op Hem en op Zijn Woord en anderen vertellen over de vrede die wij vandaag in Hem kunnen hebben!

Kijk jij uit naar die toekomst?

Hoe spreekt deze les uit de Bijbel tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook Wat zegt de Bijbel over het einde van de wereld?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Jesse Mitchum

Jesse Mitchum

Jesse Mitchum komt uit Gainesville, Georgia, VS. Momenteel woon en verblijft hij in Thailand als een zendeling samen met mijn vrouw en dochter. Jesse heeft een bachelordiploma in World Missions van de Truett McConnell University en studeert momenteel voor zijn master's degree aan de Asia Biblical Theological Seminary. Als hij geen blogposts schrijft of het Woord van God onderwijst, geniet Jesse van wandelen en drummen.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Wat betekent “De leeuw zal neerliggen met het lam”?