Wat betekent 666 in de Bijbel?

What does 666 mean in the Bible?

In Openbaring 13 lezen we over de draak (dat wil zeggen de duivel), die zijn macht geeft aan een beest (dat is de antichrist) dat uit de zee komt. Een tweede beest komt van de aarde en laat de bewoners van de aarde het eerste beest aanbidden. Aan het einde van het hoofdstuk lezen we dan over het eerste beest: “Laat degene die begrip heeft het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een man en zijn getal is 666.” Dus het getal 666 identificeert op de een of andere manier de antichrist.

Griekse taal

Veel mensen in de geschiedenis hebben geprobeerd erachter te komen naar wie ‘666’ verwijst. In de Griekse taal, waarin Openbaring is geschreven, heeft elke letter een numerieke waarde. Er zijn allerlei berekeningen gemaakt die wijzen op verschillende personen in de geschiedenis. Er is echter nooit een naam voorgesteld die algemeen is aanvaard. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze methode de juiste is.

Nummer 7 in Openbaring

Een veelbelovende benadering is om te zien dat in Openbaring vaak het getal 7 wordt gebruikt. 7 is het getal van Gods volheid. Het is het nummer van perfectie. 6 schiet tekort in de perfectie van God. Het probeert God te zijn, maar slaagt niet. We aanbidden de heilige drie-eenheid: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Openbaring 13 lezen we over een onheilige drie-eenheid: de duivel, de antichrist en de valse profeet. Maar zelfs samen schieten ze tekort aan Gods kracht. Ze zijn geen zevens, ze zijn zessen.

Lijden voor ons geloof

Wanneer de kracht van de duivel op aarde wordt getoond door mensen die hem dienen (antichristen), moeten we klaar zijn om te lijden voor ons geloof en te volharden in ons geloof: “Als iemand gevangen wordt genomen, gaat hij naar gevangenschap; als iemand met het zwaard moet worden gedood, moet hij met het zwaard worden gedood. Hier is een oproep voor het uithoudingsvermogen en het geloof van de heiligen” (Openbaring 13:10). Dat is de belangrijkste les die we moeten leren van Openbaring 13. Dat is veel belangrijker dan berekeningen maken om te proberen te achterhalen wie met 666 wordt bedoeld.

Een laatste manifestatie

De Bijbel geeft aan dat er vóór de wederkomst van de Heer Jezus een laatste manifestatie van de antichrist zal zijn (zie 2 Thessalonicenzen 2:1-12).  Het lijkt erop dat Openbaring 13 vooral naar hem verwijst. Het is mogelijk dat het nummer 666 die persoon aanduidt wanneer hij zich manifesteert, maar het heeft geen zin om daar nu over te speculeren.

Wat belangrijker voor ons is, is te erkennen dat de duivel zelfs nu mensen voor zijn plannen gebruikt. In Openbaring 13:17 wordt dat voorspeld: “… en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” Elders schrijft de apostel Johannes: “Kinderen, het is het laatste uur, en zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er nu vele antichristen gekomen” (1 Johannes 2:18). Dus we moeten de misleidingen van de duivel nu al erkennen en in geloof vasthouden aan het evangelie van onze Heer Jezus Christus die stierf voor zondaars, opstond uit de dood om satan te overwinnen, en op een dag zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen.

Deel artikel