Was Jezus volledig mens?

Was Jesus fully human?

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.” (Hebreeën 2:14-15).

Minder gemaakt dan de engelen

In Hebreeën 1 betoogt de auteur dat Jezus veel hoger is dan engelen; in feite is Hij gelijk aan God. Hij was de beloofde Messias. In Hebreeën 2 wordt plotseling een ander aspect benadrukt. Jezus werd een tijd minder gemaakt dan de engelen (Hebreeën 2:9). Dit verwijst natuurlijk naar de tijd dat Jezus op aarde was. Hij werd geboren als een menselijke baby (Lukas 2:1-7, Johannes 1:14, Romeinen 1:3, Galaten 4:4). Hij leefde zo’n 30 jaar lang op aarde, en groeide op in een normaal menselijk gezin. Hij was zichtbaar voor menselijke ogen en mensen konden met Hem praten (1 Johannes 1:1-3). Hij kende menselijke emoties. En tenslotte stierf Hij (maar Hij stond ook weer op!). Dus ja, hoewel Jezus tegelijkertijd God bleef, was Hij gedurende Zijn leven op aarde volledig mens.

Waarom moest Jezus mens worden?

Hij deelde in onze menselijkheid zodat Hij door Zijn dood de macht zou kunnen breken van hem die de kracht van de dood heeft – dat is de duivel (Hebreeën 2:14). Jezus wilde de mensen bevrijden van de macht van de duivel. Om dat te kunnen doen, moest Hij het diepste probleem van de mensheid oplossen: hun zonde. Want door onze zonde zijn we aan de dood onderworpen, en alleen vanwege onze zonde heeft de duivel macht over ons leven. Mensen hadden gezondigd, en daarom moest Jezus Zelf mens worden om voor de schuld van de mensen te betalen. “Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens” (1 Korinthe 15:21). Dit is hoe ver God bereid was te gaan: lager te worden gemaakt dan de engelen, al was het maar voor een tijdje!

Verzoening voor de zonden van mensen

Toen Jezus stierf, verzoende Hij de zonden van het volk. Tegelijkertijd wordt Hij de hogepriester genoemd. Weet je wat het volk van Israël moest doen om voor hun zonden te boeten? Ze hadden een priester die een dier offerde, dat dus stierf in plaats van de zondaar. De priester was als een bemiddelaar tussen God en het volk, die de dingen recht maakt tussen God en de zondaar. Maar Jezus is speciaal.

Hij is zowel de priester als het offer. Hij opende de weg naar God door te sterven aan het kruis, verzoenend voor de zonden van elke persoon die in Hem gelooft. En op deze manier vernietigde Hij de kracht van satan, van de dood zelf. Waarom? Omdat wanneer je bevrijd bent van je zonden, je vrij bent om van het eeuwige leven te genieten. De dood heeft zijn angel verloren.

Deel artikel