Bijbelwoord.nl
Was Jesus fully human?

Was Jezus volledig mens?

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.” (Hebreeën 2: 14.15).

Veel hoger dan engelen

In Hebreeën 1 betoogt de auteur dat Jezus veel hoger is dan engelen; in feite is Hij gelijk aan God. Hij was de beloofde Messias. In Hebreeën 2 wordt plotseling een andere hoek benadrukt. Jezus werd een tijd minder gemaakt dan de engelen (Hebreeën 2: 9). Dit verwijst natuurlijk naar de tijd dat Jezus op aarde was.

Waarom moest Jezus mens worden?

Hij deelde in hun menselijkheid zodat hij door zijn dood de macht zou kunnen breken van Hem die de kracht van de dood heeft – dat is de duivel (vers 14). Jezus moest sterven zodat Hij de kracht van satan kon verbreken, die de macht van de dood bezat. En men kan alleen sterven als men een mens is, toch? Dit is hoe ver God bereid was te gaan: lager te worden gemaakt dan de engelen, al was het maar voor een tijdje!

Verzoening voor de zonden van mensen

Toen Jezus stierf, verzoende Hij de zonden van het volk. Tegelijkertijd wordt Hij de hogepriester genoemd. Weet je wat het volk van Israël heeft gedaan om voor hun zonden te boeten? Ze hadden een priester die een dier offerde, dus stierf het in plaats van de zondaar. De priester was als een bemiddelaar tussen God en het volk, die de dingen recht maakt tussen God en de zondaar. Maar Jezus is speciaal.

Hij is zowel de priester als het offer. Hij opende de weg naar God door te sterven aan het kruis, verzoenend voor de zonden van elke persoon die in Hem gelooft. En op deze manier vernietigde Hij de kracht van satan, van de dood zelf. Waarom? Omdat wanneer je bevrijd bent van je zonden, je vrij bent om van het eeuwige leven te genieten. De dood heeft zijn angel verloren.

Hoe spreekt deze Bijbelpassage tot u? Deel alsjeblieft je gedachten!

Lees ook: Is Jezus de perfecte priester?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Was Jezus volledig mens?