Wat betekent het dat Jezus de volmaakte priester was?

Was Jesus the perfect priest?

“Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.” (Hebreeën 7 vers 27)

Priesters van het oude verbond

De schrijver van Hebreeën schildert twee beelden met een hoog contrast: de priesters uit het verleden en Jezus, de nieuwe hogepriester.
De priesters van het oude verbond waren gewone mensen, net als jij en ik. Ze konden maar een aantal jaren dienen en uiteindelijk zouden ze sterven, net als jij en ik. Toen ze offers voor de mensen offerden, moesten ze eerst offers brengen voor zichzelf, omdat ze zondige mensen waren, net als jij en ik. De offers moesten keer op keer worden aangeboden omdat ze nooit echt voldoende waren om de zonde weg te nemen. Dit plaatje ziet er onvolmaakt uit.

Jezus de volmaakte hogepriester

En dan richt de auteur onze blik op het andere, volmaakte beeld dat sprankelt met heldere kleuren. Het toont ons Jezus, de hogepriester, die Zichzelf als het volmaakte offer voor eens en altijd offerde (zie Hebreeën 9:12, 10:14). Hij zondigde nooit, maar was heilig, onberispelijk en puur – in tegenstelling tot jij en ik. Hij heeft het priesterschap voor altijd, omdat Hij nooit sterft maar voor altijd verder gaat – in tegenstelling tot jij en ik. De priesters vanouds werden door de wet benoemd, maar Jezus werd aangesteld door de eed die God had uitgesproken: “U bent Priester in eeuwigheid” (Hebreeën 7:17, Psalm 110:4) – en deze eed zal nooit worden veranderd of teniet worden gedaan.

Omdat Jezus volmaakt is, kan Hij aan al onze behoeften voldoen en kunnen we vol vertrouwen God benaderen door Hem heen. Hij doet altijd voorspraak voor ons. “Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons” (Hebreeën 9:24, zie ook Romeinen 8:34 en 1 Johannes 2:1). Onvolmaakte mensen zoals wij hoeven niet bang te zijn voor afwijzing. De duivel wil ons laten geloven dat we ons beter voor Jezus kunnen verbergen vanwege onze zondigheid. In de Bijbel wordt ons echter duidelijk verteld dat Jezus in staat is om ons “volkomen zalig te maken“(Hebreeën 7:25).
Verheug je in de schoonheid van Jezus!

Ga naar Jezus

Lijd je aan een zonde in je leven? Of zijn er andere problemen op je schouders? Aarzel niet om de last naar Jezus te brengen, de volmaakte priester die altijd namens jou tussenbeide komt.

Deel artikel