Bijbelwoord.nl
Was Jezus de perfecte priester?

Was Jezus de perfecte priester?

“Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.” (Hebreeën 7 vers 27)

Priesters van het oude verbond

De schrijver van Hebreeën schildert twee beelden met een hoog contrast: de priesters uit het verleden en Jezus, de nieuwe hogepriester.
De priesters van het oude verbond waren gewone mensen, net als jij en ik. Ze konden maar een aantal jaren dienen en uiteindelijk zouden ze sterven, net als jij en ik. Toen ze offers voor de mensen offerden, moesten ze eerst offers brengen voor zichzelf, omdat ze zondige mensen waren, net als jij en ik. De offers moesten keer op keer worden aangeboden omdat ze nooit echt voldoende waren om de zonde weg te nemen. Deze afbeelding ziet er onvolmaakt uit

Jezus de perfecte hogepriester

En dan richt de auteur onze blik op het andere, perfect beeld dat flikkert van heldere kleuren. Het toont ons Jezus, de hogepriester, die zichzelf als het perfecte offer voor eens en altijd offerde. Hij zondigde nooit, maar was heilig, onberispelijk en puur – in tegenstelling tot u en ik. Hij heeft het priesterschap voor altijd, omdat Hij nooit sterft maar voor altijd verder gaat – in tegenstelling tot u en mij. De priesters vanouds werden door de wet benoemd, maar Jezus werd aangesteld door de eed die God had uitgesproken: “U bent voor altijd een priester” – en deze eed zal nooit worden veranderd of teniet worden gedaan.

Het is omdat Jezus perfect is dat Hij aan al onze behoeften kan voldoen en dat we vol vertrouwen God kunnen benaderen door Hem heen. Hij doet altijd voor ons een voorspraak. Wij, imperfecte mensen zoals wij, hoeven niet bang te zijn voor afwijzing. Je zou door de boze bedrogen kunnen worden door te denken dat je er beter aan zou doen om je voor Jezus te verbergen vanwege je zondigheid.
In dit hoofdstuk wordt ons echter duidelijk verteld dat Jezus in staat is om ons ‘volledig te redden’ (vers 25).

Verheug je in de schoonheid van Jezus!

Lijd jij?

Lijd je aan een zonde in je leven? Of zijn er andere problemen op je schouders? Aarzel niet om de last naar Jezus te brengen, de perfecte priester die altijd namens u tussenbeide komt.

Hoe spreekt deze Bijbelse passage tot u? Deel alsjeblieft je gedachten!

Lezen: Hebreeën 7 vers 20-28

Lees ook: Was Jezus echt zonder zonde?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Was Jezus de perfecte priester?