Was Jezus bang voor zondaars?

“En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Zijn discipelen: “Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?”” (Mattheüs 9:11)

Jezus gaat met iedereen om

Deze geschiedenis leert ons enorm veel over Jezus en het verschil tussen Hem en de Farizeeën. Jezus hoefde slechts één woord te zeggen en de tollenaar die was aangesproken stond op en volgde Hem. Hij was een zeer onwaarschijnlijk persoon om Jezus te willen volgen, omdat hij veel geld verdiende met het innen van belasting.
Het woord van Jezus had autoriteit! En hij was ook een onwaarschijnlijk persoon om door Jezus gekozen te worden, omdat belastingontvangers berucht waren om hun corruptie: een deel van het geld dat ze verzamelden, verdween meestal in hun eigen zakken.
Bovendien werden ze als verraders gezien omdat ze ermee instemden om voor de vijand te werken, namelijk voor de Romeinen, die destijds Israël overheersten. Maar het lijkt erop dat Jezus elke persoon kan gebruiken.

Wanneer Levi de tollenaar een feestje geeft, aanvaardt Jezus de uitnodiging. Hij is bereid om naast iedereen te komen staan. Hoe anders is Hij dan de Farizeeën, die door Jezus’ gedrag beledigd zijn!
Ze vragen zijn discipelen: “Waarom eet Jezus met belastinginners en zondaars?” Wat verwacht je dat Jezus op dit punt zegt? Zijn antwoord aan de Farizeeën is niet: “Deze mensen zijn in orde. Weet je, ze zijn niet zo zondig als jullie zeggen dat ze zijn.” Jezus doet niets om de diagnose van de Farizeeën te weerspreken. Ja, deze mensen zijn zondaars. Ze lijden aan geestelijke ziekte. Maar dan onthult Jezus hoe Hij verschilt van de Farizeeën: “Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering” (Lukas 5:32).

Jezus is er ook voor jou!

Jezus wijst niemand af. Maar wanneer Hij je leven binnengaat, zal Hij het veranderen. Merk op dat Hij zei: “zondaars tot bekering”. In dit opzicht is Jezus eigenlijk veel angstaanjagender dan de Farizeeën. Want wanneer Hij voorbij komt en je ernaar verlangt om naar Hem te luisteren, wordt je leven volledig op zijn kop gezet! Wanneer je Hem in Zijn voetsporen zult volgen, zul je niet meer in zonde kunnen blijven wandelen.

Jezus zegt tegen jou: “volg Mij!” Wat is jouw reactie? Wil jij opstaan en je leven door Hem laten veranderen? Dat is het beste dat je kan overkomen. Hij alleen is in staat om echt je leven te veranderen en je het allerbeste te geven.

Deel artikel