Was er vergeving voor Adam en Eva?

Why did God allow Adam and Eve to sin?

Het is zeer waarschijnlijk dat de Heer Adam en Eva hun zonden heeft vergeven. Hij beloofde hun dat de Heiland zou komen (Genesis 3:15). Hij voorzag hen van een bedekking van dierenhuiden (Genesis 3:21). Eva noemde de naam van de Heer bij de geboorte van haar oudste zoon (Genesis 4:1). Adam en Eva leerden hun zonen om offers te brengen aan de Heer (zie Genesis 4:3-4). Alles wijst er dus op dat Adam en Eva een relatie met God hadden, Zijn kinderen waren en daarom vergeving van hun zonden ontvingen en nu bij de Heer in de hemel zijn.

Je zou nog kunnen vragen: waarom heeft God Adam en Eva niet meteen vergeven? Het was voor God onmogelijk om te vergeven in de zin van ‘laten we vergeten wat er gebeurd is en doorgaan alsof er niets is gebeurd’. Ze waren hun heiligheid kwijtgeraakt en zondaars geworden. Zelfs als ze nooit meer zouden hebben gezondigd, zou Jezus nog steeds naar deze aarde hebben moeten komen om voor hun zonde te sterven. Alleen op die manier konden ze met God verzoend worden en toegang krijgen tot de hemel.

Waarom de straf?

Maar als Adam en Eva inderdaad gelovig waren en vergeving ontvingen van hun zonden door Jezus’ dood aan het kruis, waarom kregen ze dan nog steeds de zware straf dat ze uit de tuin van Eden werden gestuurd en moesten ze sterven? Waarom konden ze niet blijven leven in de tuin van Eden? Dat was eigenlijk vanwege Gods genade. Als God Adam en Eva, die hun onschuldige natuur hadden verloren en zondaars waren geworden, had toegestaan in het paradijs te blijven leven, zou het een bezoedeld paradijs zijn geweest. Het paradijs zou door hun zonde bedorven zijn. En als ze nog steeds toegang zouden hebben gehad tot de levensboom, zouden ze als zondaars eeuwige leven hebben gekregen. Maar dat is niet het paradijs, maar de hel!

God had een hoger doel

God wilde dat ze hogere ambities zouden hebben. Hij wilde niet dat ze gelukkig zouden zijn met wat deze wereld te bieden heeft. Hij wilde dat ze hun geluk in Hem zouden vinden. Het hebben van een moeilijk leven op aarde en een leven dat niet eeuwig is, was Gods manier om hun gedachten te richten op de Heiland die ze nodig hadden. Het bereidde hen er op voor bij de Heer in de hemel te zijn en op een dag met Hem op de nieuwe aarde te zijn. Op deze nieuwe aarde zal de levensboom weer te zien zijn. God de Vader en de Heer Jezus zullen daar bij ons zijn en geen zonde zal daar ooit meer het volmaakte teniet doen.

Zul jij daar zijn?

Nog heerlijker dan de tuin van Eden is wat God heeft voorbereid voor degenen die in Zijn naam geloven. Adam en Eva zullen er zijn. Zorg er daarom voor dat jij daar ook zult zijn, door geloof in Jezus Christus, die stierf om jouw zonde weg te nemen.

Samenvatting

Adam en Eva moesten de gevolgen van hun zonde accepteren en daarom werden ze uit het paradijs verwijderd. Waarom vergaf God hen niet gewoon? Dat deed Hij waarschijnlijk wel, omdat Adam en Eva God bleven aanbidden, nadat ze het paradijs hadden verlaten. Maar nu de wereld bedorven was door de zonde, zou blijven in het paradijs geen optie zijn. Het paradijs zou worden bedorven door verontreiniging en als mensen van de boom des levens zouden eten, zouden ze voor altijd leven als slaven van de zonde. In plaats daarvan kwam God met Zijn verlossingsplan.

Deel artikel