Bijbelwoord.nl
Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld?

Dreigend

Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de toekomst er dreigend uitzien. De Bijbel spreekt ook over het einde van de wereld. Daar wordt het ‘de dag van de Heere’ genoemd, 2 Petrus 3 vers 10: “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” Veel mensen proberen de tekenen te duiden en zelfs uit te rekenen, wanneer die dag zal plaatsvinden. Tot nu toe hebben ze het allemaal fout gehad.

Een paar dingen zijn zeker:

  • Op een dag komt deze wereld aan haar einde.
  • De Bijbel vertelt in 1 Thessalonicenzen 5 dat deze dag totaal onverwachts komt: “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.”
  • De Bijbel legt ook uit, waarom die dag nog niet gekomen is: 2 Petrus 3: 9: “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.” We noemen de tijd tussen de komst en de terugkomst van Jezus vaak de ‘genade-tijd’: God geeft ons de tijd om Zijn liefde te aanvaarden en ons vertrouwen op Hem te stellen.
  • De Bijbel laat zien, dat voor wie gelooft in Jezus, dit een vreugdevolle dag zal zijn. Romeinen 8 vers 1: “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.”

Tekenen in de tijd

Er komt een einde aan deze wereld en we zien de tekenen ervan. In Mattheüs 24 vers 6-8 staat: “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.” 

Geboortepijn is échte pijn. Maar wel ‘pijn in blijde verwachting’. Vandaag zien we mensen écht lijden, er is veel pijn. Maar de Bijbel noemt het lijden van deze wereld ‘geboortepijn’. Er wordt een nieuwe wereld geboren. Er komt een nieuwe werkelijkheid, waarin we de heerlijkheid van God zullen zien, weer geen lijden meer is. Het is pijn in blijde verwachting. Als een vrouw het nieuwgeboren leven in haar armen houdt, is alle pijn vergeten. Er blijft slechts vreugde over.

Toekomst

Openbaring 21 zegt: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. (…) ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Dat is ons toekomstperspectief. Tot die dag willen we het goede nieuws delen van Gods liefde, die we leren kennen door Jezus Christus. Want wie in Hem gelooft, op Hem vertrouwt, heeft eeuwig leven!

Weet je nog niet zeker dat het einde van de wereld, als Jezus terugkomt, een vreugdevolle dag voor je zal zijn? Doe onze online bijbelcursus waarin je leert hoe je eeuwig leven kunt ontvangen.

Lees ook: Waarom tolereert God nog het kwaad?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Wanneer is het einde van de wereld?