Waarom zou ik geen horoscoop mogen lezen?

horoscopes

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst bepalen wat een horoscoop is. De Van Dale definieert een horoscoop als “voorspelling van iemands toekomst uit de stand van de sterren tijdens zijn geboorte”. Hoewel horoscopen hun oorsprong hebben in astrologie en occultisme, is het tegenwoordig heel normaal om een horoscoop aan te treffen in je lokale krantje of je favoriete tijdschrift.

Wat is het probleem met horoscopen?

Veel mensen zijn van mening dat het lezen van hun horoscoop volkomen onschuldig is. Voor hen is dit net zoiets als het openen van een Chinees gelukskoekje. Maar is dat echt zo? Wat zegt de Bijbel over horoscopen?

Vertrouw alleen op het Woord van God

In het Oude Testament is de Bijbel er heel duidelijk over dat het volk Israël de zon, maan en sterren niet mocht aanbidden of raadplegen om Gods wil voor hun toekomst uit te vinden (zie bijvoorbeeld Deuteronomium 4:19; 18:10). In plaats daarvan moesten ze alleen op Gods Woord vertrouwen. Deuteronomium 10:12-13 zegt: “Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede?”.
Als iemand van het volk Israël betrapt werd op het praktiseren van occultisme of het vereren van andere goden, moest diegene gestenigd worden volgens de wet (Deuteronomium 17:2-5).

Toekomstvoorspelling in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament lezen we hoe de apostel Paulus een slavin met een waarzeggende geest ontmoette. Door deze geest kon zij de toekomst voorspellen. Volgens de Bijbel vingen haar meesters hier veel geld voor. Dagenlang volgde zij Paulus en Silas, terwijl ze voortdurend riep: “Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen” (Handelingen 16:17). Paulus ergerde zich hier zo aan dat hij de geest in het meisje rechtstreeks aansprak en zei: “Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan!” (Handelingen 16:18). De Bijbel zegt dat de geest op hetzelfde moment uit haar wegging!

De toekomst kunnen voorspellen is geen zegen, maar een vloek

Hoewel dit tekstgedeelte niet specifiek over het gebruik van horoscopen gaat, zien we dat toekomstvoorspelling lijnrecht tegenover het koninkrijk en werk van God wordt geplaatst. Bovendien was de “gave” om de toekomst te kunnen voorspellen voor dit meisje geen zegen, maar juist een vloek. Ze was niet alleen slavin van haar meesters die haar uitbuitten voor hun eigen voordeel, ze was ook geestelijk slaaf van de machten van de duisternis.

De onderliggende realiteit van horoscopen

Als je horoscopen leest, wees dan voorzichtig. De onderliggende realiteit van horoscopen, astrologie en occultisme is demonisch. In het begin kan het zo onschuldig lijken, maar het leidt je op een pad dat je niet wilt bewandelen. Als je bij dit soort dingen betrokken bent (geweest), moet je je ervan afwenden en op Christus vertrouwen. Jezus stierf voor de hele wereld: dat omvat ook heksen, astrologen, toekomstvoorspellers en jonge mensen die graag horoscopen in tijdschriften lezen. Als je in Hem gelooft en op Hem vertrouwt, zal Hij je uit de duisternis weghalen en je naar Zijn heerlijke licht brengen (Handelingen 26:18; 1 Petrus 2:9).

Doe afstand van occulte voorwerpen

Wellicht moet je vandaag nog afstand nemen van je horoscoopboeken of occulte voorwerpen. Dat is precies wat de mensen in Efeze deden in Handelingen 19:19. “Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken”. Deze mensen beseften dat al deze voorwerpen waardeloos waren in vergelijking met de rijkdom van het kennen van Christus.

Deel artikel