Bijbelwoord.nl
Bijbel
Home » Bijbel als boek » Waarom zou ik de Bijbel lezen?

Waarom zou ik de Bijbel lezen?

Waarom neemt iemand tijd en moeite om een boek te lezen? Iemand kan een boek lezen uit interesse of om kennis te verzamelen.
De meeste christenen gaan zich in de Bijbel verdiepen omdat daarin wordt verteld van Gods reddende liefde. Een verhaal dat ze voor hun eigen leven ontzettend belangrijk vinden.
Veel niet-christenen schatten de waarde van de Bijbel anders of minder groot in.

De Bijbel beschouwd van verschillende kanten

Misschien is de Bijbel voor mensen van weinig of geen betekenis of kijken ze erop neer.
In 1 Korinthe 1:12-14 maakt Paulus duidelijk waarom iemand die God niet zoekt er moeite mee zal hebben om te begrijpen en te accepteren wat de Bijbel zegt. Paulus wijst in deze en ook andere teksten erop dat Gods wijsheid verschilt met die van de wereld. Die kan dwaas lijken voor ongelovigen.

Autoriteit

Anderen komen in verzet bij de gedachte dat God autoriteit over hen heeft. Spreuken 1:7 zegt: “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning”. De uitdrukking “vreze des HEEREN”  refereert in deze context speciaal aan Gods openbaring. Een “dwaas” is iemand die zo overtuigd is van zijn eigen mening dat hij zelfs als het bijbelse openbaring betreft (of argumenten van wijzen) zich niet wil laten onderwijzen. En daarom zullen ze zich zelfs niet interesseren voor de Bijbel, omdat ze zo overtuigd zijn van hun eigen ideeën, die volgens hen de beste zijn voor hun dagelijks leven.

Menselijke gedachten?

Sommigen geloven dat de Bijbel een verzameling is van menselijke gedachten over God. Weer anderen geloven dat de Bijbelse verhalen ons misleiden. Petrus verklaart de oorsprong van de Bijbel in 2 Petrus 1 vers 16: “Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit”. Openbaring komt niet van mensen, maar is bestemd voor mensen. Paulus zegt iets dergelijks in 1 Korinthe 2: 1-5 waar hij duidelijk maakt dat de woorden die hij doorgeeft van God komen en niet van mensen. De schrijver van het evangelie van Lukas wil de mensen ook weerhouden van dit negatieve denkbeeld als hij een nauwgezet historisch verslag schrijft van Jezus’ bediening, “opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent” (Lukas 1 vers 4).

Gods leiding

Iemand zou ook de vraag kunnen stellen waarom zelfs christenen soms de Bijbel veronachtzamen. Hoewel een christen in God gelooft, heeft die zich dan niet voldoende gerealiseerd dat Gods woorden in de Bijbel noodzakelijk zijn om te groeien in geloof en om zijn karakter te vormen (2 Timotheüs 3 vers 16). Zijn geschreven woord is voor ons een gift om ons te instrueren en te leiden (Spreuken 32 vers 8). Maar dat gaat uiteraard niet altijd vanzelf.

Neem tijd voor de Bijbel

Het kan ook zijn dat christenen niet altijd de discipline die Gods woorden vertolken onder ogen willen zien (Psalm 32 vers 9; Psalm 50 vers 17).  Maar ze moeten tijd en moeite nemen om te leren wat God in Zijn Woord te zeggen heeft.
Dan groeien ze op tot mensen naar Zijn wil (Psalm 119:9-11; Romeinen 12:1-2; 2 Timotheüs 3:17).

 

Lees ook: Ga ik verloren als ik niet doe wat de kerk zegt?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam