Waarom zorgt God er niet voor dat iedereen Hem dient?

waarom-zorgt-god-er-niet-voor-dat-iedereen-hem-dient

Dat is een terechte vraag, want niets is voor God te moeilijk. Hij kan alles. Hij zou ervoor kunnen zorgen dat in een oogwenk iedereen op aarde Hem zou dienen.

Vrij-willig

Dan is de voor de hand liggende vraag: waarom doet Hij dat dan niet?
Daarop is het antwoord: God heeft ons een vrije wil gegeven. Als Hij mensen zou dwingen om Hem lief te hebben, zou dat niet uit vrije wil gebeuren en hun liefde zou van geen enkele waarde zijn. God verlangt ernaar dat mensen Hem liefhebben en geen robots. Maar dit antwoord is niet volledig.

Gods gave

In de Bijbel lezen we dat we alleen tot geloof in Christus kunnen komen als God ons dat geeft: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God” (Efeze 2:8).
Nu zou je kunnen vragen: waarom geeft Hij die gave niet aan iedereen?
Dat is niet het geval, omdat Hij niet zou willen dat iedereen behouden wordt. Dat wil Hij namelijk wel, want in 1 Timotheüs 2:4 lezen we: “Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” Toch weten we dat dit niet gebeurt. Dan moet God blijkbaar toch nog iets anders willen dat hiermee conflicteert.

Gods wil

Vast staat dat het voor God heel belangrijk is dat alle mensen behouden zouden worden. Met mijn beperkte verstand weet ik hier niet alle vragen te beantwoorden. Wel kunnen we in de Bijbel tenminste twee gedeeltelijke antwoorden vinden.
Het eerste antwoord is, dat God ons ten volle wil openbaren wie Hij is. Hij wil de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend maken (Romeinen 9:23), maar ook Zijn toorn over de zonde en Zijn macht om Zijn vijanden te verslaan (Romeinen 9:22).
Tweede antwoord is, dat God wil dat alle mensen die behouden worden nederig hun dankbaarheid voor Zijn genade tonen. De vernietiging van alles wat zich tegen God keert, ontneemt Zijn kinderen de neiging om zichzelf op de borst te slaan. Duidelijk is dat ons behoud van God komt en niet van onszelf: “Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke en verachte van de wereld heeft God uitverkoren, dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor Hem.” (1 Korinthe 1:27-29).

De belangrijkste waarheden

Waarschijnlijk is ook dit antwoord nog niet volledig en zijn er dingen die God ons niet heeft geopenbaard. De belangrijkste waarheden echter, waarnaar we ons kunnen uitstrekken, zijn:

  • God is glorieus in Zijn genade en God is glorieus in Zijn oordeel over de zonde.
  • Gods gave van geloof is voor ons niet een reden ons daarover te beroemen.
  • Gods geopenbaarde wil is dat Hij wil dat alle mensen behouden worden. Laten we dan het evangelie met zoveel mogelijk mensen delen. Want niemand die zich ooit tot Jezus heeft gekeerd, is door Hem afgewezen. Dat is de glorieuze boodschap van het evangelie.

Deel artikel