Bijbelwoord.nl
Waarom zitten er zoveel tegenstrijdigheden in de leer van Jezus?

Waarom zitten er zoveel tegenstrijdigheden in de leer van Jezus?

Er zijn zoveel tegenstellingen tussen wat de Bijbel leert en wat Jezus ons te zeggen heeft, bijvoorbeeld het bedrog van Jakob, het doden van vijanden. Hoe is dat mogelijk? Heiligt het doel de middelen?

Om diverse redenen staat er veel in de Bijbel wat moeilijk te rijmen is met wat Jezus ons te zeggen heeft.

Niet alles is een voorbeeld

Ten eerste is niet alles wat in de Bijbel staat een voorbeeld ter navolging. Er zijn ook verhalen om ons te waarschuwen. Jakobs bedrog is zo’n voorbeeld. Een verhaal op zich vertelt ons niet of het goed of slecht is wat daar gebeurde. We hebben Gods Woord in z’n geheel nodig om te onderscheiden wat goed, slecht, of een combinatie van beiden is. Veel van wat er in de Bijbel staat, is in tegenstelling met wat Jezus ons leert. De Bijbel is een boek over mensen, en mensen zijn zondaars.

Situatie

Ten tweede moeten we weten of een woord van Jezus wel of niet van toepassing is op een situatie. Jezus zei dat we onze vijanden moeten liefhebben (Mattheüs 5:44). Maar God zei ook dat aan het einde van de tijden zijn vijanden eeuwige straf zullen ontvangen (Mattheüs 25:46). Daarom is Gods bevel om lief te hebben niet in tegenstelling met Zijn straf voor de boosdoeners. Je kunt zelfs zeggen dat God mensen liefheeft opdat het kwaad niet ongestraft kan blijven.

Verschil Oude en Nieuwe Testament

Ten derde, is er verschil tussen hoe God met zijn volk omgaat in het Oude Testament en hoe Hij met hen omgaat in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament belooft de Heere veel aardse zegeningen en deelt aardse straffen uit. Dit omvatte ook het gebod aan Israël om Zijn oordeel te voltrekken aan hen die voortdurend en verschrikkelijk tegen Hem zondigden.

In het Nieuwe Testament belooft God hemelse zegeningen aan Zijn volk. Daar valt sterker de nadruk op eeuwig leven. Gods oordeel is nog steeds een belangrijke boodschap, want dat oordeel zal komen op de Laatste Dag. Jezus Zelf zal oordelen. Wij als gelovigen hebben niet het recht om te oordelen. Wij moeten de mensen liefhebben en het evangelie verkondigen opdat zondaars tot berouw zullen komen en zich tot God bekeren.

Hoger niveau

Ten vierde, in wat Jezus ons leert blijkt de glorie en de liefde van God op een manier die we niet in het Oude Testament tegenkomen. De Bijbel zegt dat in Christus ‘al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn’ (Kolossenzen 2:3). ‘Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem’ (Kolossenzen 2:9,10). Sinds de komst van Christus weten wie God werkelijk is en Zijn kinderen worden opgeroepen om op een hoger niveau te leven, en meer liefde te betonen dan wat we in het Oude Testament zien gebeuren. Dit betekent echter niet dat deze twee tegengesteld zijn. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament ontmoeten we een liefhebbende, maar ook een rechtvaardige God.

Lees ook: Wat is de kern van de Bijbel?

Waarom zitten er zoveel tegenstrijdigheden in de leer van Jezus?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book
100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Waarom zitten er zoveel tegenstrijdigheden in de leer van Jezus?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book