Waarom zijn er zoveel verschillende Bijbels?

We zijn vandaag de dag gezegend dat we zoveel geweldige hulpmiddelen tot onze beschikking hebben om het Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen.

Met de komst van de drukpers, de vertaling van de Bijbel in de omgangstaal en andere daarop volgende ontwikkelingen in de communicatietechnologie, is de Bijbel in de afgelopen 500 jaar beter beschikbaar geworden dan ooit tevoren. Dit geeft een nieuwe betekenis aan de woorden van Paulus aan Timotheüs, waar hij zegt: ‘het Woord van God is niet gebonden.” (2 Timotheüs 2:9).

Gelegenheden voor iedereen

Bijbels zijn beschikbaar in honderden talen en Bijbelvertalers zijn koortsachtig aan het werk om het Woord van God in iedere taal vertaald te krijgen. Het doel achter de vertaling van de Bijbel is, dat iedereen de kans zal krijgen God te leren kennen door zijn Zoon Jezus Christus, door Hem eeuwig leven te hebben (Johannes 17:3) en dag en nacht te kunnen mediteren over Gods wet (Psalm 119:97). Aangezien wij geloven dat Gods Woord de uiteindelijke autoriteit is over alle menselijke aangelegenheden, is het belangrijk dat alle mensen er toegang toe hebben. Het is een goede zaak dat er vele vertalingen van de Bijbel zijn, want dat  vergroot voor iemand de gelegenheid om de Bijbel te lezen en er door veranderd te worden.

Waarom hebben we er dan zoveel?

Deze vraag lijkt te gaan over de veelheid van versies, die de lezer ter beschikking staan. Waarom hebben we er zoveel? Het antwoord is simpelweg dat de markt voor Bijbels vrij is en dat er vraag is naar allerlei variaties. Sommige mensen willen een exemplaar kopen dat een letterlijke woord-voor-woord vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament en het Griekse Nieuwe Testament geeft. Anderen geven de voorkeur aan een vertaling die de betekenis van de tekst goed weergeeft zonder letterlijk te zijn,  en die daardoor meer poëtische of moderne vertolkingen mogelijk maken. Weer anderen willen een parafrase van wat er gezegd wordt, waarbij de grenzen van de betekenis van de Bijbel worden opgerekt tot in de wereld van degene die interpreteert.

Veel versies zijn weer opgesplitst in veel andere versies

Daar komt nog bij dat er vraag is naar studiebijbels, waarin interlineaire aantekeningen en voetnoten de lezer helpen om de tekst te begrijpen en toe te passen in het dagelijks leven. We hebben dus niet alleen vele versies van de Bijbel, maar die vele versies worden dan nog weer eens opgesplitst in vele versies studiebijbels. De verschillende vertalingen van de Bijbel leren geen verschillende dingen, maar de commentatoren en studiebijbels kunnen in de voetnoten verschillende boodschappen bevatten. Ja, we moeten toegeven dat er een markt-gedreven impuls is, die kan leiden tot het creëren van gespecialiseerde studiebijbels, die zich richten op de belangen van een beperkte doelgroep (b.v. ‘The American Patriot’s Study Bible’). Toch zeggen we dat we ze moeten blijven drukken, want iemands ontmoeting met het Woord van God, dat levend en krachtig is, is een zekere manier om vrucht voort te brengen en iemands hart tot Christus te keren, precies zoals de ontmoeting van de Ethiopische kamerling met het Schriftgedeelte van Jesaja, zoals vermeld in Handelingen 8:26-40.

Dat gezegd hebbende – voor de nieuw-gelovige kan het een uitdaging zijn om een geschikte Bijbel te vinden. Het eerste wat een gelovige wil, als hij eenmaal zijn leven aan Christus heeft gegeven, is een Bijbel aanschaffen, en het kiezen van een geschikte Bijbel kan een ontmoedigende of intimiderende ervaring worden. Als u iemand bent die niet goed weet welke vertaling te kiezen, raadpleeg dan een voorganger of een vertrouwde christelijke vriend. Uiteindelijk is Gods Woord niet gebonden.

Deel artikel