Waarom zijn er verschillende meningen over de waarde van de Bijbel?

Why are there different views on the value of the Bible?

Waarom wordt de Bijbel, het geweldigste boek dat ooit is geschreven, door veel mensen verwaarloosd en veracht?

Waarom kiest iemand ervoor om tijd en moeite te nemen om een ​​boek te lezen? Meestal lezen mensen een boek wanneer zij denken dat het interessant of nuttig voor hen is. De meeste christenen zijn de Bijbel gaan begrijpen als het verhaal van Gods verlossende liefde. Het is een verhaal dat van cruciaal belang is in hun eigen leven. De meeste niet-christenen hebben andere en soms minder gunstige meningen over de aard en de waarde van de Bijbel.

Wat zegt de Bijbel over waarom mensen er zulke verschillende meningen op nahouden?

“Het slaat nergens op”

Misschien is de reden dat de meeste mensen neerkijken op de Bijbel, dat het hen weinig of helemaal niet interesseert. In 1 Korinthe 1:12-14 legt Paulus uit waarom iemand die God niet zoekt, het moeilijk zal vinden om te begrijpen en te accepteren wat de Bijbel te zeggen heeft. Paulus wijst er in dit gedeelte (en andere) op dat Gods wijsheid anders is dan de wijsheid van de wereld. Het lijkt misschien dwaas voor niet-christenen.

Anderen verzetten zich wellicht tegen het idee dat God gezag over hen heeft. In Spreuken 1:7 staat: “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.” In de context verwijst de term ‘vreze des HEEREN’ specifiek naar Gods geschreven openbaring. Een ‘dwaas’ is iemand die zijn eigen mening zo hoog acht dat hij niet in staat is om te leren. Zelfs niet wanneer hij te maken krijgt met Bijbelse openbaring (of de argumenten van wijze mensen). Sommige mensen zijn dus niet geïnteresseerd in de Bijbel. Of ze kijken er op neer, omdat ze ervan overtuigd zijn dat hun eigen ideeën het beste zijn voor het leven.

Menselijke gedachten over God

Sommigen geloven misschien dat de Bijbel slechts een verzameling menselijke gedachten over God is. Anderen geloven misschien dat de verhalen in de Bijbel opzettelijk zijn vormgegeven om te misleiden. Petrus wijst in 2 Petrus 1:16 de bron van de Bijbel aan: “Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.” Openbaring kwam niet van mensen – het kwam tot mensen. Paulus zegt iets soortgelijks in 1 Korinthe 2: 1-5. Hij maakt daar duidelijk dat de woorden die hij deelde van God vandaan kwamen, niet van mensen. De evangelist Lukas leek ook graag mensen van deze negatieve opvatting te willen weerhouden toen hij ervoor koos een zorgvuldig historisch verslag van Jezus’ bediening te schrijven “opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent.” (Lukas 1: 4).

Christenen die de Bijbel verwaarlozen

Je zou je ook kunnen afvragen: “Waarom verwaarlozen christenen soms de Bijbel?” Hoewel christenen hun vertrouwen op God hebben gesteld, beseffen ze misschien nog niet dat Gods woorden in de Bijbel noodzakelijk zijn voor hun groei in het geloof en om hun karakter te vormen (2 Timotheüs 3:16). God geeft Zijn geschreven woord als een geschenk om hen te onderwijzen en te leiden (Spreuken 32:8). Dit gaat echter niet altijd vanzelf.

Christenen willen misschien niet altijd de terechtwijzing ontvangen die uit Gods woorden komt (Psalm 32: 9; 50:17). Ze moeten de tijd en moeite nemen om te leren wat God te zeggen heeft in de Bijbel. Dit is hoe ze opgroeien tot de persoon die Hij wil dat ze zijn (Psalm 119:9-11; Romeinen 12:1-2; 2 Timotheüs 3:17).

Deel artikel