Waarom zijn er steeds minder christenen?

Waarom zijn er in deze tijd minder christenen dan in de tijd dat Jezus op aarde leefde?

Dat is niet waar! Gods familie, de kerk, is vandaag groter dan ze ooit geweest is. Ook al lijkt het voor ons soms alsof er minder christenen zijn.

Niets kan het stoppen


Jezus zegt in Mattheüs 16:18: “En Ik zeg u dat u Petrus bent, en op deze rots zal ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”
In andere woorden, Jezus zal Zijn kerk (Zijn familie) bouwen en niets kan dat stoppen of tegenwerken.
Paulus zegt in Kolossenzen 1:6: “Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen.” Toen Paulus de brief aan de Kolossenzen schreef (waarschijnlijk rond 60 n. Chr.) kon hij (zelfs toen al!) zeggen dat het Evangelie vrucht droeg in de hele wereld!

Jezus’ kerk is aan het groeien

Dit is de belangrijke les om over na te denken wanneer we denken dat er steeds minder christenen zijn. We moeten buiten onze woonplaats, zelfs buiten onze landsgrenzen kijken en de hele wereld zien. In de afgelopen 50 jaar is de kerk erg snel gegroeid in Azië, Latijns Amerika en in Afrika.
Kijk bijvoorbeeld naar de kerk in China. In 1800 waren er geen protestantse christenen bekend in China. In 1949 waren er echter ongeveer 500.000 christenen (op een bevolking van 450 miljoen mensen, ongeveer 0,1%). En vandaag de dag zijn er ongeveer 40 miljoen Chinese christenen (~ 3% christelijk). Jezus’ kerk is dus inderdaad aan het groeien, wij hebben slechts een andere, wereldwijde invalshoek nodig om het te zien.

Deel artikel