Bijbelwoord.nl
Cherubim-eden
Home » Bijbel » Waarom wordt het getal 7 zo vaak in Openbaring vermeld?

Waarom wordt het getal 7 zo vaak in Openbaring vermeld?

Het getal zeven komt vaak in Openbaring voor, dat kun je moeilijk over het hoofd zien. Het komt maar liefs 59 keer voor en het hele boek is opgebouwd rond een aantal eenheden van zevens.

Johannes schrijft zijn brief aan de zeven gemeenten in Klein-Azië (Openbaring 1:4). De visioenen die Johannes krijgt, worden geïntroduceerd door zeven zegels (5:1), zeven bazuinen (8:2) en zeven schalen (15:7). Er is het beest met de zeven horens (17:2), maar ook het Lam van God heeft zeven horens (5:6).

Zeven verwijst naar volheid en voltooiing.

Waarom al deze zevens? Openbaring is niet het enige boek in de Bijbel, waarin het getal zeven een belangrijke rol speelt. Het begint meteen al aan het begin van de Bijbel, waar we lezen hoe God de aarde in zes dagen schiep en op de zevende dag rustte (Genesis 2:1-4). Uit dit principe is de wet van de Sabbatsrust  voortgekomen (sabbat = rusten; sebba = zeven). Het volk van God wordt opgedragen om iedere zevende dag stil te staan bij Gods voorzienigheid, en bij het feit dat Hij alles heeft geschapen, en alles in Zijn hand houd (Exodus 20:8-11).

Het volk van God werd opgedragen om zeven maal per jaar feest te vieren, om stil te staan bij Gods grote daden (Leviticus 23). Ieder zevende jaar moest er een Sabbatsjaar gehouden worden, waarin de aarde haar rust krijgt. En na ieder 49ste (zeven maal zeven) jaar moest er een Jubeljaar worden gehouden, waarin ieders schulden werden vrijgesproken en alle slaven hun vrijheid herkregen (Leviticus 25).

 Volgens Gods plan

Het veelvuldig gebruik van het getal zeven in Openbaring doet denken aan al deze betekenissen. Zeven is het getal van God. Het laat zien dat wat er in de geschiedenis gebeurt niet afhankelijk is van de mens, maar gebeurt volgens Gods plan. Zeven is het getal van de volheid en voltooiing, van rust en overvloed. Zoals de zevende dag de scheppingsweek voltooide, zo maken de zeven zegels, bazuinen en schalen Gods plan voor deze wereld compleet. Deze wereld is voltooid en het is tijd voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de eeuwige Sabbat.

Door alle zevens herinnert Openbaring ons er aan dat de geschiedenis van deze wereld in de handen is van onze almachtige God. Ook onze persoonlijke levens zijn in dezelfde handen. We kunnen Hem vertrouwen!

 

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam