Waarom komen wij in verleiding?

verleiding

Waarom komen wij in verleiding? Is er iemand die nooit in de verleiding komt? Iemand die nooit verzocht is geweest?

Iedereen komt in verleiding

Dat kunnen we ons niet voorstellen, want iedereen heeft daar mee te maken. Adam en Eva werden verleid om van het fruit te eten wat God hen verboden had. Zij waren ongehoorzaam en sindsdien weten wij als afstammelingen van hen wat verleiding is.

Eigen natuur en de duivel

In de eerste plaats komt verleiding voort uit onze eigen natuur als gevallen mens. In Jakobus 1:14 staat: “Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.” Als we volmaakt zouden zijn, zouden we onmogelijk verleid kunnen worden. Dit wordt geconstateerd in hetzelfde hoofdstuk waar we lezen: “God immers kan niet verzocht worden met het kwade.”(Jakobus 1:13)
Ten tweede is verleiding het werk van de duivel. God zal ons niet tot zonde verleiden (Jakobus 1:13). Maar de duivel is voornamelijk bezig om mensen tot zonde te verleiden. Daarom wordt hij zelfs in Mattheüs 4:3 en 1 Thessalonicenzen 3:5 ‘de verzoeker’ genoemd. Dus iedereen heeft met verzoeking te maken, als gevolg van onze zondige natuur en door de duivel die ons tot zonde wil verleiden.

Jezus ook verleid?!

En Jezus dan? Hij is mens en Hij is God. Werd Hij verleid? In zekere zin wel en in zekere zin niet. In Hebreeën 4:15 staat: Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.” Dus Jezus kwam in aanrakig met hetzelfde waarmee wij ook geconfronteerd worden. Jezus doorstond nog veel ergere verleidingen dan wij, omdat satan alles in het werk stelde om Hem tot zonde te verleiden. In Matttheüs 4 lezen we hoe Jezus in de woestijn door de duivel werd verzocht. Hij probeerde Hem te verleiden om aan Zijn verlangen naar voedsel toe te geven en ook door Hem macht over de wereld te willen geven. Maar Jezus doorstond de test. Hij werd met allerlei verzoekingen geconfronteerd, maar zondigde niet.

Jezus is perfect

En toch werd Jezus in zekere zin niet verleid. Jezus is God, dus de tekst ‘God kan niet verzocht worden door het kwade’ is ook op Hem van toepassing. Hij was en is perfect. Verleidingen bleven voor Hem buiten bereik. Hij werd ook niet in de geest verleid, omdat Zijn grootste wens altijd was Gods wil te doen. Voor de verleidingen van de duivel was Hij niet vatbaar.

Voorbeeld en Verlosser

In de Bijbel en in de wereld is er niemand die nooit met verleidingen werd geconfronteerd. Iedereen zwicht ervoor. Maar wij zijn van Jezus, die met allerlei verzoekingen werd geconfronteerd en niet zondigde! Hij is ons voorbeeld. Meer dan dat: Hij is onze Verlosser. Als we in Hem geloven, ontvangen we van Hem eeuwig leven op de nieuwe aarde. Daar zal geen verleiding meer zijn, maar vreugde en aanbidding.

Deel artikel