Bijbelwoord.nl
Why does God not always answers prayer?
Home » Christelijk leven » Gebed » Waarom verhoort God soms onze gebeden niet?

Waarom verhoort God soms onze gebeden niet?

Waarom verhoort Hij soms onze gebeden niet? Allereerst moeten we vaststellen dat God goed voor ons zorgt. Hoe weten we dat? Omdat Christus voor ons zondaren stierf (Romeinen 5:8). God gaf ons Zijn Zoon, het dierbaarste geschenk dat wij echter niet hebben verdiend. Dit bewijst destemeer dat Hij van ons houdt.

Een gebed uit de Bijbel dat God niet verhoorde

Waarom verhoort Hij dan niet al onze gebeden? Laten we eens stilstaan bij een gebed dat God niet verhoorde. Jezus wilde niet sterven aan het kruis. Hij bad: ‘Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden’ (Lukas 22:42).
Hoewel Jezus niet de kruisdood wilde sterven, deed Hij dat toch, omdat het Gods wil was dat Hij zou sterven voor onze zonden. Jezus’ gebed om ‘de beker’ van Hem weg te nemen, werd niet verhoord. Gods wil en onverhoorde gebeden hebben met elkaar te maken.

Gebedsverhoringen

Er zijn christenen, die geloven dat God op drie manieren gebeden verhoort, hetzij met ‘ja’, of met ‘nee’ of met: ‘wachten’. Maar als het antwoord ‘nee’ is, dan maken we ons nog steeds zorgen. Waarom moest mijn goede vriendin, een zuster in het geloof, sterven aan een vorm van kanker die was uitgezaaid door haar hele lichaam, terwijl toch velen voor genezing hadden gebeden. Toegegeven moet echter worden dat ze tijdens haar beproevingen tot zegen en inspiratie was voor talloze mensen. Het niet-verhoorde gebed om genezing had evenwel impact op vele levens.

We bidden altijd om Gods hulp in tijden van tegenspoed, moeite en lijden, maar als onze gebeden schijnbaar niet worden verhoord, komen we misschien toch tot de ontdekking dat die tegenslagen en moeiten ons sterker hebben gemaakt, zodat we het lijden van de ander nu beter kunnen begrijpen. ‘Die ons troost in alle verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten, die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost worden’ ( 2 Korinthe 1:4).

Alle dingen werken mee ten goede

‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’ (Romeinen 8:28). Deze tekst leert ons dat alles wat God in ons leven en door ons leven heen werkt voor ons bestwil is. We moeten echter niet vergeten dat wat wij als goed beschouwen niet hetzelfde is als wat God als goed beschouwt! Daarom moeten we erop vertrouwen dat God onze gebeden altijd verhoort; of Zijn antwoord nu ‘ja’ is of ‘nee’ – Zijn wil is altijd het allerbeste voor ons.

Hoe denk jij over dit Bijbels onderwijs? Deel hieronder jouw mening!
Lees ook: Is het een gebrek aan geloof om na een gebed om genezing naar een dokter te gaan?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Biblword

Bijbelwoord is een bediening van GlobalRize. Marten Visser is de oprichter van GlobalRize. Marten is voorganger in Nederland, met vele jaren ervaring als zendeling in Thailand. Er zijn inmiddels 500 mensen van over de hele wereld actief voor GlobalRize. Naast de Nederlandse pagina, bestaat Bijbelwoord ook in 25 andere talen op Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam