Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

gebeden

“Bid, en u zal gegeven worden”, heeft Jezus gezegd (Mattheüs 7:7 en Lukas 11:9). Toch worden niet al mijn gebeden verhoort. Waarom niet? Bid ik niet goed? Hoort God mij soms niet? Of houdt God misschien niet van mij?

God houdt van ons

Eerst moeten we vaststellen dat God van ons houdt. Hoe weten we dat? Omdat Christus voor ons, zondaars, is gestorven (Romeinen 5:8). God zond die Ene die voor Hem het meest kostbaar was naar de aarde. Voor ons, wij, die dat niet hebben verdiend. Dit bewijst zonder enige twijfel dat Hij ons echt lief heeft.

Waarom verhoort Hij dan niet al onze gebeden?

Laten we eens nagaan welk gebed God niet verhoorde. Jezus wilde liever niet aan het kruis sterven. Hij bad: ”Vader, als U het wilt, neem deze drinkbeker (het lijden en sterven aan het kruis) van Mij weg…” En Hij voegde eraan toe “(…) maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.” (Lukas 22:42).
Hoewel Jezus liever niet aan het kruis wilde sterven, deed Hij het toch. Omdat het Gods wil was dat Hij voor onze zonden zou sterven. Jezus’ gebed om ‘de drinkbeker’ niet te drinken werd niet verhoord.
Gods wil en niet verhoorde gebeden hebben met elkaar te maken.

Gods nee

Sommige christenen geloven dat God drie antwoorden geeft op gebed: ja, nee en wacht.
Maar we hebben nog steeds moeite met Gods nee. Waarom moest bijvoorbeeld mijn dierbare vriendin, met wie ik het evangelie deelde, aan kanker sterven? Kanker die was uitgezaaid van de borst naar de lever en de longen en tenslotte naar de hersenen, ondanks dat heel veel mensen ernstig voor haar baden?
Ik moet accepteren dat zij, door deze beproeving een inspiratie en zegen was voor heel veel mensen. Het niet verhoorde gebed voor haar genezing had tot gevolg dat zij veel levens heeft beïnvloed.

Troost

We vragen God altijd ons te bewaren voor tegenspoed (moeilijke tijden en leed), maar als onze gebeden niet worden verhoord, zullen we ervaren dat we door die moeilijke tijden sterker worden. Daardoor zullen we ook begrip krijgen voor het leed van de ander.
“God die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wijzelf door God getroost worden.” (2 Korinthe 1:4)

Ten goede

Romeinen 8:28 zegt: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” Uit deze tekst blijkt dat God alles in ons leven doet meewerken ten goede. We moeten ons echter wel realiseren, dat wat wij als het goede beschouwen niet altijd datgene is wat God goed voor ons vindt!
En daarom moeten we God vertrouwen, of Hij onze gebeden nu met ja of nee beantwoordt, dat dit voor ons het allerbeste is.

Deel artikel