Waarom vechten Israël en de Palestijnen?

Why are Israel and the Palestines always fighting?

Waarom zijn de Israëli’s en de Palestijnen, die beiden reeds in de Bijbel worden genoemd, in een hevige strijd gewikkeld? Het is triest om de gevechten in en rond Israël te zien afspelen, het land dat God koos om Jezus Christus in de wereld te brengen.

Het is overdreven om te zeggen dat de gevechten daar ‘het ergst’ zijn. De gevechten in Congo zijn veel heftiger. De gevechten in Syrië of Birma eveneens. Toch is het wereldnieuws door de jaren heen op Israël en Palestina gericht. Het laat zien dat het geen normaal land is. Er is veel interesse voor het land waar God Zich op een speciale manier aan de wereld heeft geopenbaard, en het wekt doorgaans sterke emotionele reacties op.

De belangrijkste redenen

Na eeuwen van wereldwijde onderdrukking voor de Joden, besloot het Verenigd Koninkrijk na de eerste wereldoorlog om een Joods protectoraat in het leven te roepen, een eigen land, waar het volk in vrede zou kunnen leven. In 1948 werd de eerste moderne Joodse staat gevormd in het Heilige Land, midden in het land dat toen al generaties lang door Arabieren wordt bewoond.

Na ruim bijna driekwart eeuw lukt het de twee volken, en alle partijen aan gene zijde nog niet om vrede te vinden. De belangrijkste reden daarvoor is waarschijnlijk dat de meeste Arabieren God niet kennen zoals Hij zich geopenbaard heeft in Christus. Dit geld ook voor de meeste Joden. Als Gods Geest niet regeert in het leven van mensen, kunnen we als gevolg daarvan allerlei zonden verwachten. Mensen zullen elkaar haten en bevechten.

Een dieper liggende oorzaak

Maar er is ook een dieper liggende oorzaak. Israëls beleid is vaak zondig, omdat zondige mensen aan het roer staan. (We zijn immers allemaal zondig, ook wanneer het gelovigen in Jezus Christus betreft. Zolang we op deze aarde zijn, worden wij niet volmaakt.) Als gevolg daarvan hebben veel Arabische organisaties (bijvoorbeeld Hamas en Hezbollah) hebben gezworen Israël van de aardbodem te vegen.

In de tijd van de Bijbel heeft God veel vijandige volken doen opstaan om Zijn verbondsvolk te straffen, en te zuiveren. Denk aan de Egyptenaren, de Assyriërs en de Babyloniërs, de Meden en de Perzen. Deze lijn is ook na het leven en sterven van Jezus door te trekken. De Spanjaarden, Russen, Duitsers; door de geschiedenis heen gebruikte de satan zijn macht om mensen in te zetten Gods volk uit te roeien. Met de Holocaust als demonisch hoogtepunt.

Demonische aspecten

Hoewel politieke aspecten zeker een rol spelen, hebben de oorlogen in het Midden-Oosten tegen Israël duidelijk  demonische aspecten. De satan werkt door de verdraaide theologie van de islam, die het land Israël als onderdeel van de islamitische wereld beschouwt. Een joodse staat in het hart van de moslimwereld wordt gezien als een belediging van Allah, die nooit kan worden getolereerd. Hij werkt in de harten van de Israëlische leiders, die net als de Bijbelse koningen, niet lijken te leren van hun zonden.

Totdat Jezus, de Vredevorst, terugkomt, zal er nooit politieke vrede op deze wereld zijn. Toch zijn er Palestijnse christenen en Messiaanse Joden die met elkaar verzoening vinden in Christus. Zo wordt iedereen uitgenodigd om de Vrede te leren kennen die het verstand te boven gaat, namelijk de vrede die Jezus biedt aan iedereen die in Hem gelooft. We zijn geroepen om te verkondigen dat vrede alleen in Jezus te vinden is. Dat is goed nieuws voor Joden en Arabieren en voor iedereen.

 

 

Deel artikel