Bijbelwoord.nl
asparagus-steak-veal-steak-veal-

Waarom vasten christenen?

Voor degenen die het nog nooit hebben gedaan, lijkt vasten misschien een bizarre praktijk. Waarom zou je uit vrije wil niet eten, terwijl je honger hebt? In de moderne wereld is genotzucht en onmiddellijke bevrediging normaal. Waarom stel je iets uit tot later, terwijl je het nu kunt krijgen? Waarom zou je vasten?

Voorbeelden uit de Bijbel

In de Bijbel zijn er talloze voorbeelden van mensen die vastten en die ons antwoord zouden kunnen geven op de vraag: waarom vasten? Toen de profeet Jona tot de bewoners van Ninevé predikte, vastten de Ninevieten om hun berouw en verdriet vanwege hun zonden te tonen (Jona 3:7-8). Toen het zoontje van koning David stervende was, vastte hij om zijn verdriet te tonen en zich te wijden aan gebed (2 Samuël 12:16).

Toen Jezus in de woestijn werd verzocht, vastte Hij om zich te concentreren op gebed en Zichzelf voor te bereiden op Zijn toekomstige opdracht (Mattheüs 4:1-2). En zo vastte ook de apostel Paulus onmiddellijk na zijn dramatische bekering onderweg naar Damascus en bad hij om te proberen te begrijpen voor welke taak Christus hem riep (Handelingen 9:8-9).

Vasten en gebed

Wat al deze voorbeelden gemeen hebben, is gebed. Mensen kozen ervoor om zich gedurende een bepaalde periode voedsel te ontzeggen, om hun aandacht door gebed op God te richten. Er was iets heel belangrijks gebeurd in hun leven, of ze waren zich aan het voorbereiden op iets heel belangrijks. Het doel van vasten is jezelf aan God toe te wijden. De vraag kan worden gesteld: ‘Kun je jezelf niet aan God toewijden zonder te vasten?’ Ja, dat kan.

Vasten is geen Bijbelse vereiste en sommige christenen aarzelen of ze wel zullen vasten, omdat dat soms wordt misbruikt door mensen die God of anderen willen bewijzen hoe heilig ze wel zijn. Jezus waarschuwde zijn discipelen om niet te vasten om indruk op anderen te maken, maar om God in het verborgene te eren (Mattheüs 6:16-18). Maar hoewel de motieven om te vasten verkeerd kunnen zijn, betekent dit niet dat we het helemaal zouden moeten vermijden.

Alleen in afhankelijkheid van God

Naast gebed is een belangrijke reden om te vasten, dat je jezelf er aan wilt herinneren dat je alleen van God afhankelijk bent. Elke keer dat je maag rammelt, word je eraan herinnerd dat je niet zelfvoorzienend bent, maar afhankelijk van God die ons ons “dagelijks brood” geeft (Mattheüs 6:11). Honger herinnert ons eraan dat brood niet onze god is. God is onze God. God voorziet in onze behoeften, niet wijzelf.

Toen satan Jezus wilde verleiden om stenen in brood te veranderen, citeerde Jezus uit het Oude Testament: ‘De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt‘ (Mattheüs 4:4). Tijdens zijn vasten bevestigde Jezus dat Hij afhankelijk was van God en aan Hem alleen gehoorzaam was en niet aan Zijn maag of aan welke andere aardse behoefte ook. God de Vader zou in Jezus’ behoeften voorzien, wanneer en hoe Hij dat nodig achtte. Jezus’ prioriteit was alleen aan God gehoorzaam te zijn.

Omdat ons lichaam en onze ziel met elkaar verbonden zijn, kunnen vasten en gebed ons helpen om ons hart en onze geest opnieuw op God en Zijn doeleinden in ons leven te richten. De pijn en zelfverloochening van vasten kan ons ook helpen herinneren aan de pijn en zelfverloochening die Jezus heeft doorstaan ​​om onze redding te bewerkstelligen.

Hoe vast je?

Hoe vast je dan? Iedereen doet het anders. Sommige mensen eten en/of drinken niet gedurende 24 uur, hetzij bij een speciale gelegenheid, hetzij eenmaal per week, of eenmaal per maand. Andere mensen drinken water of vruchtensap in plaats van voedsel te nemen. Weer anderen eten gedurende een bepaalde periode bepaalde soorten voedsel, zoals vlees, niet, of eten slechts één maaltijd, in plaats van drie, op één dag. De periode die voor veel christenen speciaal aan vasten verbonden wordt is de 40-dagentijd voor Pasen. Vanwege medische problemen kunnen sommige mensen niet vasten of niet zo intensief als anderen.

Op je gemak.

Als je nog nooit eerder hebt gevast, probeer het dan rustig aan te doen. Sla misschien maar één maaltijd over en gebruik de tijd waarop je gewoonlijk eet, om te bidden. Vasten is niet vereist in de Bijbel, maar het wordt wel door gelovigen, zowel in de Bijbel als in de kerkgeschiedenis, in praktijk gebracht. Als je wilt groeien in je relatie met God, of als er zich een belangrijke gebeurtenis in je leven voordoet, kan vasten een zegen voor je zijn. Waarom zou je dan niet vasten?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Karl Dahlfred

Karl Dahlfred is sinds 2006 zendeling in Thailand met OMF International. Van 2012 tot 2016 gaf hij kerkgeschiedenis en - missies op het Bangkok Bible Seminary, assisteerde hij bij de redactie en vertaling van Thaise christelijke boeken bij OMF Publishers Thailand en was een van de grondleggers van Grace City Church in Bangkok. In 2017 begon hij een Ph.D in World Christianity aan de Universiteit van Edinburgh. Karl behaalde een Masters of Divinity (M.Div) op het Theological Seminary Gordon-Conwell en een Master in de theologie (Th.M) aan de Talbot School of Theology, Biola University. Hij is een bevoegd predikant in de Presbyteriaanse kerk in Amerika (PCA). Karl is getrouwd en heeft drie kinderen.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL