Bijbelwoord.nl
Waarom schreeuwde Jezus het uit toen Hij aan het kruis hing?

Waarom schreeuwde Jezus het uit toen Hij aan het kruis hing?

Waarom schreeuwde Hij: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ (Mattheüs 27:46). Jezus citeerde uit Psalm 22, een psalm van David. Deze psalm is profetisch – het gaat om het lijden van Jezus aan het kruis. In vers 8 schrijft David: ‘Allen die mij zien, bespotten mij (….), zij trekken de lippen op.’ Dit gebeurde met Jezus. ‘En de voorbijgangers lasterden Hem, en schudden hun hoofd’ (Mattheüs 27:39).

Meer overeenkomsten

David schrijft ook over het verdelen van zijn kleding (Psalm 22:18), en ook dat gebeurde met Jezus (Mattheüs 27:35). Verder schrijft hij over doorboorde handen en voeten (Psalmen 22:16) en een vorm van fysiek lijden, dat exact overeenkwam met dat van mensen die gekruisigd werden (Psalm 22:14,15).

Lijden aan het kruis

Het lijden van Jezus aan het kruis omvatte afwijzing van mensen, spot, verraad door vrienden (Mattheüs 26:49; 69-75) en intense kwelling. Maar het meest intense leed werd veroorzaakt doordat Jezus werd afgesneden van Zijn Vader, en dat vanwege de straf voor onze zonde die Hij droeg aan het kruis. Ook al had Hijzelf nooit gezondigd (1 Petrus 2:22). Daarom schreeuwde Hij het uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Tijdens die donkere uren verborg God Zijn aangezicht voor Zijn geliefde Zoon, omdat Hij voor ons tot zonde werd gemaakt (2 Korinthe 5:21).

Overwinning over zonde

Voor Jezus was het een feit dat God Hem had verlaten. Maar dat gebeurde, zodat de overwinning over de zonde kon worden behaald! Nooit meer hoeven Zijn kinderen te denken dat God hen heeft verlaten. In Romeinen 8:35,38 en 39 leren we dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Of het nu verdrukking is of angst, vervolging, hongersnood, naaktheid of gevaar of het zwaard, zelfs geen dood of leven, engelen of heersers kunnen ons scheiden van Gods Liefde!

We kunnen denken dat wanneer ons overkomt wat in Romeinen 8:35, 38 en 39 wordt genoemd, dat dit betekent dat God ons heeft verlaten. Maar lijden is geen teken van een door God verlaten zijn. Zijn liefde is sterkerk dan alle lijden, omdat Hij temidden van dat alles met ons is. Dat is het verschil tussen het lijden van Jezus aan het kruis en het lijden dat ons kan overkomen. Omdat Jezus het alleen moest dragen, afgesneden van Zijn Vader, kunnen Gods kinderen verzekerd zijn van Zijn liefde, zelfs temidden van lijden.

Wat denk jij van dit Bijbels onderwijs? Deel hieronder jouw mening!
Lees ook: Wat is er goed aan ‘Goede Vrijdag’?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Waarom schreeuwde Jezus het uit toen Hij aan het kruis hing?