Bijbelwoord.nl
Why did God create the earth?

Waarom schiep God de aarde?

Waarom schiep God de aarde, met daarin de duivel, en de boom van de kennis van goed en kwaad?

Waarom schiep God dit alles? In het kort: Hij deed het voor Zijn eigen glorie. Laten we een aantal bijbelteksten bezien die ons dit tonen:

  • ‘Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.’ (Kol. 1:16)
  • ‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’ (Rom. 11:36)

Alle dingen bestaan omdat God dit besloten heeft in Zijn eeuwige raad. Alle dingen worden door Hem in stand gehouden en bestaan omwille van Hem. De hele aarde is van Hem, en heel de schepping is doelbewust geschapen voor Zijn glorie. ‘De hemel vertelt Gods eer.’ (Ps. 19:1) In Zijn schepping maakt God Zijn onzichtbare eigenschappen voor ons zichtbaar (Rom. 1:20).

Leven zoals God het wil

Vervolgens kunnen we stellen dat mensen Gods bedoeling vervullen wanneer ze Hem verheerlijken. We zijn geroepen om Hem de eer te geven in ons leven (Matt. 5:16; 1 Pet. 2:12). Wij delen in Gods glorie als we volgelingen van Christus worden. De Heilige Geest verandert ons naar het beeld van Jezus: dat is het proces van heiligmaking (Rom. 8:29; 2 Kor. 3:18). Op deze manier zijn we een getuige van Gods majesteit op deze aarde. We kunnen dus samenvattend stellen: ‘Het grootste doel van de mensheid is God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten.’

Schiep God ons omdat Hij eenzaam was of aanbeden wilde worden?

God schiep ons omdat Hij daar een genoegen, een plezier in had. Sommige mensen stellen dat God ons schiep voor vriendschap of andere redenen, maar de Bijbel zegt daar niet meer over dan dat Hij ons schiep voor Zijn eigen glorie. God was niet eenzaam, want Hij had genoeg aan Zichzelf. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest waren er altijd al en stelden een genoegen in elkaars aanwezigheid. Wanneer Jezus gedoopt wordt horen we de Vader zeggen: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’ (Matt. 3:17) En wannneer Jezus bidt tot Zijn Vader, verwijst Hij naar de eeuwigheid toen Hij bij Zijn Vader was, voor de wereld begon (Joh. 17). Jezus was toen aan de rechterhand van de Vader, zoals Hij nu ook weer is.

God is een jaloers God, en Hij wil niet dat wij andere goden dienen. Toch heeft Hij onze aanbidding niet nodig, zoals Hij überhaupt niets van ons nodig heeft. Toch is God een liefdevolle en barmhartige God, want Hij zoekt ons op en wil bij ons zijn. In de Hof van Eden wandelde God met Adam, de mens. In Exodus geeft God specifieke aanwijzingen voor de tempelbouw, zodat Hij te midden van Zijn volk zou kunnen wonen. En door menselijk vlees aan te nemen (in de persoon van Jezus) sloeg God als het ware Zijn tent onder ons op (Joh. 1:14,17).

Waarom stond in de Hof van Eden de boom van kennis van goed en kwaad?

De Hof van Eden was de plaats waar God en mens volmaakt met elkaar verbonden waren. Toen die verbinding werd verbroken door de zonde, kon God ons niet meer in Zijn heilige aanwezigheid dulden. Daarom kwam er een engel die de toegang tot de Hof voor Adam en Eva versperde, zodat zij niet meer de zonde in de Hof konden brengen. God had namelijk een verbond met de mensen opgericht dat ze van één boom niet mochten eten, de boom van kennis van goed en kwaad. Zouden ze van die boom eten, dan moesten ze sterven (Gen. 2:17).

Toen ze dat toch deden, kwam de dood in hun leven binnen, zowel de fysieke als de geestelijke dood. Mensen zouden lichamelijk sterven als gevolg van de zonde, maar zonder Gods genade moesten ze voortaan ook geestelijk sterven. De levensboom was niet meer toegankelijk voor de mens (Gen. 3:24). Alleen door te geloven in Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis, kunnen we opnieuw eeuwig leven krijgen.

God gaat een nieuwe schepping maken, schrijft Openbaring 21, en dan zal de boom van het leven weer in het midden staan van de stad, een stad waar God en mens samen zullen wonen. In die stad zullen geen tranen zijn en geen dood. Wij kunnen en mogen komen in die stad als we vertrouwen op Hem die stierf aan het kruis, het hout: de boom van het leven. Dan worden onze zonden ons vergeven.

Waarom schiep God de duivel?

God schiep de duivel, die ook satan wordt genoemd. Alle engelen zijn, net als al het andere, door God uit het niets geschapen. Genesis 1 vertelt ons dat alles wat Hij schiep, goed was.

Maar waar komt dan de satan vandaan, en hoe werd hij zo kwaad en zo krachtig? Mensen hebben daar veel gedachten over, en bijvoorbeeld Jesaja 14 en Ezechiël 28 worden aangehaald om te stellen dat satan, al voor de zondeval van de mens, niet Gods glorie maar zijn eigen glorie op het oog had. Toch moeten we deze bijbelteksten eerder toepassen op Babylon en Tyrus, zo blijkt wanneer we ze lezen in hun context. De waarheid is dat de Bijbel nergens precies vermeld hoe satan zo duivels werd. Wel staat geschreven dat hij als een bliksem uit de hemel viel (Luk. 10:18), maar waarom is onduidelijk. Was er een kosmische strijd, op basis van Openb. 12? Misschien.

Het plan van God

Gods plan omvat heel de geschiedenis. Het lukt ons niet om achter de mysteries van Gods wil te komen. In ieder geval was satan voor God geen verrassing: Hij is alwetend en heeft ook het kwaad al gezien voor het plaatsvindt. Het grootste voorbeeld hiervan is de opstanding van Christus. In Zijn verzoenende werk aan het kruis en ons geloof daarin, worden we vrijgemaakt van Gods woede en van de invloed van de duivel.

Wat leerde je van de Bijbel deze week? Hoe spreekt de Bijbel tot je in dat gedeelte? Deel je gedachten hieronder!

Lees ook: Zullen we in de eeuwigheid in de hemel of op de nieuwe aarde wonen?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Waarom schiep God de aarde?