Waarom neemt God soms weg wat Hij eerst heeft gegeven?

Waarom neemt God soms weg wat Hij eerst heeft gegeven?

God geeft zoveel, en ja, het is waar dat God soms ook wegneemt. Het lijkt bijna wreed om eerst te geven en dan weer weg te nemen. Maar laten we in gedachten houden dat de Bijbel ons duidelijk leert dat God geeft uit overvloedige liefde. Niet op een gemene manier om ons zomaar te laten lijden.

Gods Zoon

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). De enige Zoon van God is de grootste gave die God kon geven aan de mens die niets verdiende, maar Hij deed het, zodat jij en ik niet zouden hoeven te sterven, maar genieten van het eeuwige leven in zijn aanwezigheid! En “hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” (Romeinen 8:32).

Gods goedheid

God houdt ervan overvloedig goede geschenken te geven aan Zijn kinderen, of het nu is wat we nodig hebben voor het dagelijks leven, of liefde, vrede en vreugde. David wist van deze eigenschap van God: “Zij (de mensenkinderen) worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.” (Psalm 36:9)

Jobs lijden

Zoals eerder gezegd, neemt God soms iets af. Hij nam van Job zijn kinderen, rijkdom en gezondheid weg (Job 1:13-19). Hoewel God niet de directe uitvoerder was, liet Hij Satan toe om alle rampspoed in Job zijn leven te laten gebeuren. En Satan had niets kunnen doen zonder God, Die hem toestond dit te doen (Job 1:12). Waarom liet God het toe dat er zoveel lijden in Jobs leven kwam? Waarom stond God het toe, dat alle goede gaven die door God aan Job waren gegeven, weer van hem werden weggenomen?

Job zelf betwistte Gods recht om dit te doen niet (hoewel hij het uitriep tot God omdat hij niets begreep van Zijn handelen!): “De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd!” (Job 1:21) En: “Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen?” (Job 2:10). Job aanvaardde dat de Heere soeverein is en kan doen zoals Hij denkt dat het verstandig is. Hij erkent dat hij deze dingen in de eerste plaats niet verdiende.

Aan het einde van het boek Job wordt Gods milddadige hart opnieuw getoond, als Job al deze gaven toegeworpen krijgt op een vrijgevige manier (Job 42:10-13).

Gods wijsheid

Job kreeg nooit een direct antwoord waarom al deze vreselijke dingen gebeurden. God maakt indruk op Job dat Hij de almachtige en soevereine Schepper en Heerser van het universum is (Job 38-41). Uiteindelijk is het niet aan ons mensen om te weten waarom God wegneemt zoals Hij doet. Zijn wijsheid is oneindig veel hoger dan de onze. Dit gezegd hebbende, geeft Romeinen 8:28-29 ons een glimp van Gods wijsheid in het omgaan met ons. Alle dingen die in ons leven gebeuren, werken samen ten goede om het beeld van zijn Zoon naar voren te brengen in ons die van Hem houden! Het is in de eerste plaats niet ons tijdelijke geluk dat God voor ons wil, maar heiligheid.

Gods onafscheidelijke liefde

Het einde van Romeinen hoofdstuk 8 werpt een extra licht op het onderwerp lijden. Het begint met een citaat uit Psalm 44:23: “Maar om U worden wij de hele dag gedood; wij worden beschouwd als slachtschapen”. In deze psalm wordt de benarde situatie van Israël betreurd; en God wordt opgeroepen om tot hun hulp te komen, omdat zij tenslotte zijn uitverkoren volk zijn! In Romeinen 8:35-39 wordt dit citaat ingelijst door de zekerheid dat zelfs als er groot leed plaatsvindt in het leven van Gods kinderen — zijn uitverkoren volk — dit nooit zal resulteren in een scheiding van zijn sterke liefde voor hen! Zelfs als God het juist vindt om dingen van ons af te nemen die we koesteren, zal Hij nooit stoppen om zijn grootste geschenk over ons uit te storten, zoals uitgedrukt in Jezus Christus: Zijn eeuwige liefde.

Deel artikel