Waarom moeten we Gods wil doen?

Why do we have to do God’s will?

Ja, het doen van Gods wil is een verplichting. Jezus waarschuwt ons dat als we de wil van God niet doen, we de hemel niet zullen binnengaan: “Niet ieder die tot Mij zegt: ‘Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21). Gods wil doen is een belangrijk onderdeel van christen-zijn. Als je niet de wil van God wilt doen, ben je niet wedergeboren. Je moet berouw hebben en geloven in Jezus en Hem gehoorzamen.

Gods wil doen is een verplichting

Als je wedergeboren bent, voelt het doen van Gods wil niet als een verplichting. Het is een voorrecht! Want alles wat God wil is “goed, welbehaaglijk en volmaakt” (Romeinen 12:2). Wanneer je doet wat goed is en welbehaaglijk en volmaakt, dan zul je gelukkig zijn! Je wilt helemaal niets anders meer doen. Gods wil doen geeft je vreugde.

Gods wil doen brengt jou vreugde

Waarom is dat zo? Omdat God ons gemaakt heeft. Als je de wil van je Schepper doet, functioneer je naar behoren. Dat geeft jouzelf vreugde. Zelfs op twee verschillende manieren. Ten eerste, je vindt Gods wil beschreven in de tien geboden. Breek je die geboden, dan word jezelf ongelukkig. Als je andere goden eert, geef je satan ruimte in jouw leven. Als je niet je ouders eert, zul je geen goede relatie met hen kunnen hebben en je zult je thuis missen. Als je steelt, zul je je schuldig voelen en angst hebben om betrapt te worden. Maar als je de geboden houdt, zul je een stabiel en gelukkig leven kunnen leiden.

Ten tweede bestaat er Gods specifieke wil omtrent jouw persoonlijke leven. Als God jou roept om Hem te dienen, en jij gaat in plaats daarvan zoveel mogelijk geld verdienen, dan kun je misschien wel rijk worden, maar je zult niet gelukkig zijn. Als God je roept om mensen in nood te helpen en jij gaat in plaats daarvan videogames spelen, dan zul je het geluk mislopen dat voortkomt uit het gehoorzamen van Gods wil. Zelfs voor Jezus was dat moeilijk. Toen Hij bijna werd gevangengenomen en gekruisigd, werd Hij bang en bad: “Niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt” (Mattheüs 26:39). Maar zelfs in angst zul je geluk ervaren als je je overgeeft aan Gods wil. Want Jezus verdroeg het kruis “om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld” (Hebreeën 12:2). Dus zijn we er zeker van dat op de lange termijn het doen van Gods wil altijd de beste keuze is.

Gods wil doen is ook het beste voor andere mensen

Wanneer je Gods wil doet, is dat ook het beste voor anderen. Want het is niet Gods wil dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen Hem leert kennen (Mattheüs 18:14; 2 Petrus 3:9). Dus, wanneer je het Evangelie deelt met anderen, mag je altijd ervan overtuigd zijn dat je Gods wil doet en dat je anderen eeuwig leven aanbiedt.

Tot slot

Kortom: je moet Gods wil doen, omdat alleen mensen die Gods wil doen in de hemel kunnen binnengaan. Je moet Gods wil doen, omdat het jouzelf geluk brengt. Je moet Gods wil doen, omdat dat goed is voor anderen. Ik eindig met een laatste Bijbelvers dat nog een grote reden noemt om Gods wil te doen: “De wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Johannes 2:17).

Deel artikel